Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

службы мониторинга серверов
Яндекс.Метрика

Personal Page

Тен А.С.

Ten Anna Semenovna, a senior lecturer (Dnepropetrovsk Mining Institute, engineer-electrician with degree in electricity supply of industrial enterprises and cities).

Інформація

Information

Праці

Publications  

Publications

1. Тен Г.С. Методичні вказівки «Графічне оформлення схем електричних принципових» до практичних занять для студентів напряму підготовки 0501, 0507, 0509, 0510 та 1701 / Г.С. Тен, С.В.Балашов, Л.М.Благодарна – Д.: НГУ, 2010. – 30 с.

2. Ванжа Г. К., Якушева О. О., Тен Г. С., Вернер І. В., Машинобудівне креслення: Навч. посібник / Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет". – Дніпропетровськ: НГУ, 2011. – 167 с.

3. Тен Г.С. Практикум виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи і технології» для студентів напряму 070101 «Транспортні технології» / Г.С. Тен, Т.О. Письменкова, М.О. Дудко – Д.: НГУ, 2011. – 56 с.

4. Регресійний аналіз як засіб контролю енергоспоживання вугільної шахти / С.І. Випанасенко, Н.С. Дрешпак, Г.С. Тен // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ”Форум гірників” 03-06 жовтня 2012 р. – Д.: НГУ, 2012.

5. Ванжа Г.К. Геометричне креслення [Текст]: навчально-наочний посібник / Г.К. Ванжа, О.С. Жовтяк, Е.О. Якушева, Г.С. Тен – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 242 с.

© 2006-2019 Інформація про сайт