Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

службы мониторинга серверов
Яндекс.Метрика

Personal Page

zima

 Natalia Zima, an Teaching Assistant (The National Mining University, an engineer with degree in researcher on specialty machine building technology).


Інформація

Information

Праці

Publications  

List of Publications

1. Чумаченко Т.М. Конкурентоспроможність фахівців - як основний критерій оцінки якості освіти/ Т.М.Чумаченко, Н.В.Зима// Управління якістю підготовки кадрів з вищою освітою через удосконалення процедур ліцензування, акредитації та рейтингування: Наук.-метод. конференція, 15-16 березня 2012: Збірник тез доповідей.- Д.: НГУ, 2012.- С. 148-150.

© 2006-2019 Інформація про сайт