НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени
Рейтинг@Mail.ru

Счетчик PR-CY.Rank
Учебно-методические издания рекомендованные Государственным ВУЗ "Национальный горный университет".


download pdf Балашов С.В. «Використання засобів AUTOCAD 2012 при створенні креслеників за 3D моделями»: методичні рекомендації для студ. вищ. навч. закл. / С.В. Балашов, І.В. Вернер, Т.О. Письменкова; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2015. – 59 с.
download pdf «Iнженерна графіка з елементами будівельного креслення» Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» / Т.С. Савельєва, О.C.Жовтяк, О.В. Федоскiна, Г.С.Тен – Д.: НГУ, 2014. – 103 с.
download pdf Balashov S.V. The methodical instructions for the implementation of laboratory work on the discipline "The Information and Communication Technology for the Presentation of Scientific Researches" / Balashov S.V., Pismenkova T.A., Verner I.V. – Dnepropetrovsk: NMU, 2013. – 39 p.
download pdf Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «інформаційно-комунікаційні технології для презентації наукових робіт» для магістрів, що навчаються на базі підготовки бакалаврів напряму 050301 «Гірництво» / С.В. Балашов, І.В. Вернер, Т.О. Письменкова – Дніпропетровськ: НГУ, 2013. – 41 с.
download pdf Відстань від точки до площини. Паралельність площин. Методичні вказівки до розв’язку задач / О.І. Додатко – Д.: НГУ, 2013. – 15 с.
download pdf Взаємний перетин багатогранників і кривих поверхонь. Методичні вказівки до розв’язку задач / О.І. Додатко – Д.: НГУ, 2013. – 45 с.
download pdf "Iнженерна графіка" (розділ "Комп'ютерна графіка") Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.060101 "Будівництво"/ Т.С. Савельєва, О.О. Якушева, О.В. Федоскiна - Д.: НГУ, 2013. - 38 с.
download pdf Гірничо-комп'ютерна графіка в проекціях з числовими відмітками. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.050301 Гірництво / О.І. Додатко. - Д.: НГУ, 2012. - 49 с.
download pdf Деталі машин. Методичні рекомендації до виконання лабораторної робо-ти "Вивчення конструкцій підшипників кочення" для студентів напрямів підго-товки, 6.050502 Інженерна механіка, 6.070106 Автомобільний транспорт. - Ав-тори: К.А. Зіборов, В.В. Проців, І.В. Вернер, О.М. Твердохліб - Д.: ДНВЗ "Національний гірничий університет", 2012. - 32 с.
download pdf Підйомно-транспортне обладнання автотранспортних підприємств і станцій технічного обслуговування. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання "Розрахунок вантажопідйомного приладу" для студентів напряму підготовки 6.070106 Автомобільний транспорт. (Автори: В.В. Процив, В.О. Захаренко - Д.: Національний гірничий університет, 2012. - 44 с.
download pdf Проектування двоступеневих редукторів з використанням САПР КОМПАС [Текст]: навч. посібник / В.В. Проців, К.А. Зіборов, К.М. Бас - Д.: Національний гірничий університет, 2012. - 222 с. іл.
download pdf Нарисна геометрія та інженерна графіка. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з використанням програмного продукту Компас 3-D v.12 "Основи комп'ютерної графіки. Геометричне креслення" для студентів напряму підготовки 6.050303 Переробка корисних копалин / Упоряд.: Т.С. Савельєва, Т.О. Письменкова, Ю.Г. Стєпашко.- Д.: ДВНЗ "НГУ", 2012. - 58 с.
download pdf Проектування редукторів з використанням САПР КОМПАС [Текст]: навч. посібник / В.В. Проців , К.А. Зіборов, О.М. Твердохліб - Д.: Національний гірничий університет, 2011. - 178 с. іл.
download pdf Практикум до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерна техніка та програмування" для студентів напряму 0701 "Транспортні технології" / М.О. Дудко, С.В. Балашов, Т.О. Письменкова, С.В. Розов. Дніпропетровськ: Вищий державний навчальний заклад Д.: НГУ , 2011. - 56 с.
download pdf Практикум виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інформаційні системи і технології" для студентів напряму 070101 "Транспортні технології" /М.О. Дудко, Т.О. Письменкова, Г.С. Тен, - Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2011. - 87 с.
download pdf Загальні принципи створення текстових документів в Microsoft Word. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерна техніка та програмування" (розділ "Текстовий процесор WORD") для студентів напряму підготовки 6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту) / С.В. Балашов, М.О. Дудко, С.В. Розов - Д.: Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", 2011. - 18 с.
download pdf Форматування, використання стилів форматування, маркірованих і нумерованих списків, створення змісту в Microsoft Word. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерна техніка та програмування" (розділ "Текстовий процесор WORD") для студентів напряму підготовки 6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту) / С.В. Балашов, М.О. Дудко, С.В. Розов - Д.: Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", 2011. - 14 с.
download pdf Побудова таблиць, використання редактора формул в Microsoft Word. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерна техніка та програмування" (розділ "Текстовий процесор WORD") для студентів напряму підготовки 6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту) / С.В. Балашов, М.О. Дудко, С.В. Розов - Д.: Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", 2011. - 13 с.
download pdf Робота з графічними об'єктами і рисунками в Microsoft Word. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерна техніка та програмування" (розділ "Текстовий процесор WORD") для студентів напряму підготовки 6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту) / С.В. Балашов, М.О. Дудко, С.В. Розов - Д.: Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", 2011. - 14 с.
download pdf "Графічне оформлення схем електричних принципових" методичні вказівки до практичних занять для студентів напрямів підготовки 0501 інформатика та обчислювальна техніка; 0502 автоматика та управління; 0507 електротехніка та електромеханіка; 0509 радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок; 0510 метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології та 1701 інформаційна безпека. / С.В. Балашов, Л.М. Благодарна, Г.С. Тен. - Дніпропетровськ.: НГУ, 2010.-30 с.
download pdf Основи використання системи комп'ютерної графіки AutoCAD 2007. Методичні рекомендації до навчально-комп'ютерної практики для студентів напряму підготовки 6.050301 Гірництво / О.І. Додатко, С.В. Балашов, О.С. Жовтяк, Т.С. Савельєва; за ред. О.І. Додатка. - Д.: Національний гірничий університет, 2010. - 56 с.
download pdf Методичні вказівки з використання програмного продукту Компас 3-D v.10 у виконанні практичних робот з дисципліни "Машинобудівне комп'ютерне креслення" для студентів спеціальності 6.090202 "Технологія машинобудування" Частина 1 - Геометричне креслення / Упоряд.: Г.К. Ванжа, І.В. Вернер.- Д.: НГУ, 2009. - 36 с.
download pdf Використання програмного продукту Adobe Photoshop CS 2 для дизайнерських рішень. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.030601 менеджмент / Упоряд.: С.В. Балашов, І.В. Вернер, Т.О. Пісьменкова - Дніпропетровськ: НГУ, 2009. - 44 с.
download pdf Матеріали методичного забезпечення дисципліни "Інформатика" для студентів напряму підготовки 6.070106 Автомобільний транспорт // Упоряд: І.М. Мацюк, Т.О. Письменкова, І.В. Вернер - Д.: НГУ, 2008. - 26 с.

© 2006-2019 Інформація про сайт