Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Счетчик PR-CY.Rank

Персональна сторінка

matsuk.png

Мацюк Ірина Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент (Державна гірнича академія України, інженер-технолог по спеціальності збагачення корисних копалин).


Інформація

Інформація 

Праці

Публікації

Інформація

Мацюк Ірина Миколаївна, закінчила з дипломом із відзнакою Національний гірничий університет за спеціальністю “Збагачення корисних копалин” та здобула кваліфікацію інженера-технолога.

Після аспірантури захистила кандидатську дисертацію на тему: “Обґрунтування безвідходної технології переробки буровугільних шламів брикетних фабрик”.

Зараз займає посаду доцента кафедри основ конструювання механізмів і машин.

Читає лекції, керує курсовим проектуванням, приймає заліки та екзамени по курсам:

§ Прикладна механіка;

§ Теорія механізмів і машин;

§ Деталі машин;

§ Технічна механіка;

§ Прикладна комп’ютерна графіка.

У викладанні названих дисциплін використовує особистий досвід інженерної і науково-дослідницької діяльності та графічне й математичне комп'ютерне програмне забезпечення.

Наукова діяльність пов’язана з розробкою методів аналізу та синтезу механізмів із застосуванням сучасних інформаційних технологій з подальшим їх використанням для кінематичного і динамічного дослідження механізмів. За матеріалами досліджень має наукові публікації у фахових і закордонних виданнях, методичні вказівки та навчальний посібник на який отримано гриф МОН України.

© 2006-2019 Інформація про сайт