Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Счетчик PR-CY.Rank

Новини кафедри основ конструювання механізмів і машин

Отримай новини поштою. Уведіть Ваш E-mail:


 

06.12.2016

Презентація студентських робіт з дисципліни Комунікативний дизайн.


Сучасний світ змушує по-іншому поглянути на ступінь важливості подачі інформації як у своїй традиційній, так і в новій комп'ютерній формі. Безмежні можливості комунікаційних технологій дозволяють роботодавцю все частіше використовувати нові форми спілкування із здобувачем – на відстані, через соціальні мережі. Нові віяння вимагають від здобувача крім здатності презентувати себе, уміти використовувати інформаційні технології в повному спектрі можливостей.

Багаторічний досвід співпраці с Дніпропетровським обласним центром зайнятості дозволив колективу кафедри основ конструювання механізмів і машин проаналізувати сучасний ринок праці та виявити перспективні напрямки його розвитку в сфері використання інформаційних технологій. Відзначено, що з розвитком виробництва і технологій та виникненням в суспільстві ідеології масового споживання, де особливого значення набула реклама, споживацька мотивація суттєво змінилась: потребу у продукті замінила потреба у комунікативному акті. Але крім володіння комунікативними здібностями, фахівець повинен володіти засобами комунікації.

Саме такі загальні компетентності як здатність до представлення результатів досліджень з використанням медійних засобів та перетворення матеріалу на інформаційно-комунікаційну технологію в будь-якому професійному середовищі вивчає дисципліна «Комунікативний дизайн».

Ця дисципліна вперше започаткована в Національному гірничому університеті на кафедрі основ конструювання механізмів і машин з 2016-17 навчального року. Того ж року кафедрами технології гірничого машинобудування та будівництва і геомеханіки нашого вишу було висловлено підтримку ініціативам колективу кафедри основ конструювання механізмів і машин та запропоновано своїм випускникам – магістрам та спеціалістам – опанувати вказаними навичками.

І ось прийшов той день, коли на кафедрі ОКММ проведено першу презентацію студентських робіт з дисципліни «Комунікативний дизайн». В презентації взяли участь студенти які вивчали представлений курс в рамках нормативної підготовки, а саме магістри та спеціалісти спеціальності 131 Прикладна механіка і магістри спеціальностей 184 Гірництво (факультет будівництва) та 192 Будівництво та архітектура.

Презентація відбулась за підтримки завідувачів випускових кафедр – технології гірничого машинобудування (проф. Проців В.В) та будівництва і геомеханіки (проф. Гапєєв С.М.).

Студенти які опанували дисципліну «Комунікативний дизайн» представили відеоматеріал в якому відобразили свої здобутки, а також відмітили ті навички, які вони отримали та які зможуть вплинути на їх майб утню кар’єру.

Сьогодні при прийомі на роботу сучасний роботодавець цікавиться не тільки рівнем та кваліфікацією, що записані в дипломі випускника, а й що випускник вміє робити, що йому цікаво і які він має результати роботи. Тому якщо випускники нашого вишу будуть мати до своїх професійних компетентностей, які відповідають їх кваліфікації, додаткові загальні знання, а особливо уміння, які вони отримають за період навчання, – це добавить їм бали, які дозволять бути конкурентоспроможним на ринку праці.

І як наголошує девіз університету «НГУ відповідність часу!!!» так і випускники НГУ відповідають часу.

_DSC0063.jpg

_DSC0074.jpg

_DSC0077.jpg

_DSC0105.jpg

_DSC0109.jpg

_DSC0121.jpg

_DSC0125.jpg

_DSC0136.jpg


До списку

© 2006-2019 Інформація про сайт