Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Счетчик PR-CY.Rank

Персональна сторінка

pismenkova

Письменкова Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент (Національний гірничий університет, інженер гідрогеолог по спеціальності інженерна гідрогеологія).

Інформація

Інформація 

Праці

Публікації 

Наукові та навчально-методичні публікації

2008

1. Участь в роботі Міжнародної науково практичної конференції «Професіоналізм педагога у контексті Європейського вибору України», стаття у фаховому збірнику конференції. 18-20 вересня 2008р

2. Письменкова Т.А., Пискунова І.Г. Особливості кредитно-модульної організації навчального процесу в НГУ. Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми впровадження кредитно-модульної системи студентів і викладачів». 12-14 травня 2008 рік Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, Харків – 2008 – с.235 – 236

3. G. Pivnyak, T.Pismenkova, V.A. Salov «Realization of the qualified approach in higher education standards of Ukraine». 37th International IGIP Symposium in cooperation with IEEE / ASEE / SEFI, 7-10, Juli 2008, Moskva

2009

4. G. Pivnyak, T.Pismenkova, V.A. Salov «Working out of the integrated programs of preparation of younger experts, bachelors and masters of mining in Ukraine». 38th International IGIP Symposium in cooperation with IEEE / ASEE / SEFI, 7-10, Juli 2009

2010

5. Письменкова Т.О. «Алгоритм формирования интегрированных учебных планов на основе компетентносного подхода подготовка бакалавров по Горному делу» Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «передовые технологии в науке, технике, образовании , производстве и транспорте 2010». Том 9 Педагогика – Одесса Черноморье, 2010. – С 75-80

6. Письменкова Т.О., Салов В.О. «Про переліки напрямів і спеціальностей підготовки фахівців з»вищою освітою» Зб. тез доповідей IX Всеукраїнської науково-методичної конференції «Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні» , 18-19 листопада 2010р., Київ. Національний ун-т ім. Т.Шевченко. – К.: НУТУ «КПІ», 2010. – С. 139 - 141

7. Письменкова Т.О., Салов В.О., Шумельчик Л.Б. «Вимоги до навчальних планів підготовки бакалаврів за скороченим терміном навчання» Зб. тез доповідей IX Всеукраїнської науково-методичної конференції «Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні» , 18-19 листопада 2010р., Київ. Національний ун-т ім. Т.Шевченко. – К.: НУТУ «КПІ», 2010. – С.142 - 144

8. В.А. Салов, Т.О. Письменкова «Принципи формування переліку напрямів і спеціальностей із застосуванням компетентісного підходу» Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2010 - №11-12

9. В.О. Салов, М.А. Алексеев, Г.М. Коротенко, Л.М. Коротенко, Т.А. Письменкова «Особенности формирования компетенций специалистов направления «Программная инженерия» на основе междисциплинарных связей» Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2010 - №7-8. – С.125 – 128

2011

10. Письменкова Т.О. «Алгоритм формирования интегрированных учебных планов на основе компетентносного подхода подготовка бакалавров по Горному делу» Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «передовые технологии в науке, технике, образовании , производстве и транспорте 2010». Том 9 Педагогика – Одесса Черноморье, 2010. – С 75-80

11. Письменкова Т.О., Салов В.О. «Про переліки напрямів і спеціальностей підготовки фахівців з»вищою освітою» Зб. тез доповідей IX Всеукраїнської науково-методичної конференції «Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні» , 18-19 листопада 2010р., Київ. Національний ун-т ім. Т.Шевченко. – К.: НУТУ «КПІ», 2010. – С. 139 - 141

12. Письменкова Т.О., Салов В.О., Шумельчик Л.Б. «Вимоги до навчальних планів підготовки бакалаврів за скороченим терміном навчання» Зб. тез доповідей IX Всеукраїнської науково-методичної конференції «Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні» , 18-19 листопада 2010р., Київ. Національний ун-т ім. Т.Шевченко. – К.: НУТУ «КПІ», 2010. – С.142 - 144

13. В.А. Салов, Т.О. Письменкова «Принципи формування переліку напрямів і спеціальностей із застосуванням компетентісного підходу» Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2010 - №11-12

14. В.О. Салов, М.А. Алексеев, Г.М. Коротенко, Л.М. Коротенко, Т.А. Письменкова «Особенности формирования компетенций специалистов направления «Программная инженерия» на основе междисциплинарных связей» Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2010 - №7-8. – С.125 - 128

15. Письменкова Т.О. «Засоби діагностики рівня засвоєння змісту навчальної дисципліни». – Газета «Освіта». – 2011 - № 3

16. Клочков В.Г., Письменкова Т.О., Салов В.О. – «Науково-методичній комісії з Гірництва – 20 років», - Кадрове забезпечення гірничо-металургійного комплексу України: зб. тез доп. наук.-метод. конф., 12-13 трав. 2011р., м. Дніпропетровськ. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 207с.

17. Коротенко Л.М., Письменкова Т.О., Розов С.В. – «Настроювання освітніх структур»,- Кадрове забезпечення гірничо-металургійного комплексу України: зб. тез доп. наук.-метод. конф., 12-13 трав. 2011р., м. Дніпропетровськ. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 207с.

18. Салов В.О., Коротенко Л.М., Коротенко Г.М., Письменкова Т.О.- «Впровадження мультимедійних відеотренінгів», - Кадрове забезпечення гірничо-металургійного комплексу України: зб. тез доп. наук.-метод. конф., 12-13 трав. 2011р., м. Дніпропетровськ. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 207с.

19. Салов В.О., Письменкова Т.О.- «Алгоритм дослідження структури праці кадрів з вищою освітою», - Кадрове забезпечення гірничо-металургійного комплексу України: зб. тез доп. наук.-метод. конф., 12-13 трав. 2011р., м. Дніпропетровськ. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 207с.

20. Коротенко Л.М., Коротенко Г.М., Письменкова Т.О.,- «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців на основі міждисциплінарних зв’язків», - Проблеми розробки галузевих стандартів вищої освіти нового покоління: зб. тез доп. наук.-метод. конф., 12-13 трав. 2011р., м. Дніпропетровськ. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 198с.

21. Півняк Г.Г., Пілов П.І, Письменкова Т.О., Салов В.О., - «Загальні вимоги до стандартів вищої освіти нового покоління», - Проблеми розробки галузевих стандартів вищої освіти нового покоління: зб. тез доп. наук.-метод. конф., 12-13 трав. 2011р., м. Дніпропетровськ. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 198с.

22. Посунько Л.М., Письменкова Т.О., Салов В.О. Ширін Л.Н., - «Формування професійної моделі фахівця транспортних підрозділів гірничих підприємств», - Проблеми розробки галузевих стандартів вищої освіти нового покоління: зб. тез доп. наук.-метод. конф., 12-13 трав. 2011р., м. Дніпропетровськ. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 198с.

23. Панченко В.В., Письменкова Т.О., Салов В.О., - «Формування програми навчальної дисципліни як складової стандартів вищої освіти», - Проблеми розробки галузевих стандартів вищої освіти нового покоління: зб. тез доп. наук.-метод. конф., 12-13 трав. 2011р., м. Дніпропетровськ. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 198с.

24. Ніколаєва Т.Г., Письменкова Т.О., Салов В.О. Салова В.О. Свіжевська С.А., - «Про шкали оцінювання результатів навчання», - Проблеми розробки галузевих стандартів вищої освіти нового покоління: зб. тез доп. наук.-метод. конф., 12-13 трав. 2011р., м. Дніпропетровськ. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 198с.

25. Письменкова Т.О., Салов В.О., Ширін Л.Н.- «Контроль якості засвоєння навчальної дисципліни», - Проблеми розробки галузевих стандартів вищої освіти нового покоління: зб. тез доп. наук.-метод. конф., 12-13 трав. 2011р., м. Дніпропетровськ. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 198с.

26. Письменкова Т.О. «Принцип визначення рівня сформованості компетенцій студентів з використанням інформаційних технологій на прикладі дисципліни «Інформатика», - Проблеми розробки галузевих стандартів вищої освіти нового покоління: зб. тез доп. наук.-метод. конф., 12-13 трав. 2011р., м. Дніпропетровськ. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 198с.2012

2012

1. Ключникова Н.В. Управління якістю підготовки кадрів за екстернатною формою навчання на підставі удосконалення складових інформаційних пакетів / Ключникова Н.В., Письменкова Т.О. // Управління якістю підготовки кадрів з вищою освітою через удосконалення процедур ліцензування, акредитації та рейтингування (15−16 берез. 2012 р., м. Дніпропетровськ): зб. тез доп. наук.-метод. конф. / ред. кол.: В.О. Салов [та ін.]: у 2 т. − Дніпропетровск: Національний гірничий університет, 2012. – Т 1. – С. 71-74.

2. Т.О. Письменкова Обґрунтування диференційованої оцінки опанування дисципліни / Т.О. Письменкова // Управління якістю підготовки кадрів з вищою освітою через удосконалення процедур ліцензування, акредитації та рейтингування (15−16 берез. 2012 р., м. Дніпропетровськ): зб. тез доп. наук.-метод. конф. / ред. кол.: В.О. Салов [та ін.]: у 2 т. − Дніпропетровск: Національний гірничий університет, 2012. – Т 2. – С. 57-59.

3. Т.О. Письменкова Принципи формування критеріїв оцінювання студентів / Т.О. Письменкова // Управління якістю підготовки кадрів з вищою освітою через удосконалення процедур ліцензування, акредитації та рейтингування (15−16 берез. 2012 р., м. Дніпропетровськ): зб. тез доп. наук.-метод. конф. / ред. кол.: В.О. Салов [та ін.]: у 2 т. − Дніпропетровск: Національний гірничий університет, 2012. – Т 2. – С. 60-65.

4. Т.О. Письменкова Шляхи трансформації національної рамки кваліфікацій в професійні та освітні стандарти / Т.О. Письменкова, В.О. Салов, В.О. Салова // Управління якістю підготовки кадрів з вищою освітою через удосконалення процедур ліцензування, акредитації та рейтингування: зб. тез доп. наук.-метод. конф., 15−16 берез. 2012 р., м. Дніпропетровськ / ред. кол.: В.О. Салов [та ін.]: у 2 т. − Дніпропетровск: Національний гірничий університет, 2012. – Т 2. – С. 65-70.

5. Салов В.А. Компетентностный подход к формированию средств диагностики / В.А. Салов, Т.А. Письменкова // Международный научно-технический форум, посвящённый 100-летию ОАО «Кузнецов» и 70-летию СГАУ, Самара, 5 – 7 сентября 2012 года: Матер. научно - техн. конфер. - Самара, 2012. - С. 92-93.

6. Т.О. Письменкова, Компетентнісний підхід до формування освітніх стандартів / Т.О. Письменкова // Якість освітніх послуг: наук.-метод. конф.(4-5 жовтня 2012 р., м. Одеса) : тези доп. / Одеська державна академія технічного регулювання та якості. – 2012. – С 20-25.

7. В.О. С. Принципи формування освітніх стандартів нового покоління / Салов В.О., Письменкова Т.О. // Науковий вісник Національного гірничого університету – Д. : НГУ, 2012. – 6. – С. 130-136

8. Т.О. Письменкова Про структуру стандартів вищої освіти нового покоління / Т.О. Письменкова // Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології: міжнар.наук.-метод. конф.(1-2 листопада 2012 р., м. Черкасиа) : тези доп. / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут вищої освіти НАПН України. – 2012. – С 470–476.

2013

1. Письменкова Т.О. Моніторинг рівня сформованості компетенцій майбутніх фахівців як складової управління якістю вищої освіти / Т.О. Письменкова // 36. мат. міжнар. конф. «Форум гірників-2013», 2-5 жовт. 2013., м. Дніпропетровськ. - Д.: Національний гірничий університет, 2013. - Т. 4. - С. 286-294.

2. В.О. С. Відповідність рівнів національної рамки кваліфікацій чинним кваліфікаціям вищої освіти / Салов В.О., Письменкова Т.О. // Вища освіта України: періодичний та науково-методичний часопис – К. : Інститут вищої освіти НАПН України, 2013. – Т.1. – С. 14-16.

3. Дашковська О.В. Процедури та принципи оцінювання навчальних досягнень студентів / О.В. Дашковська, Т.О. Письменкова, В.О. Салов // Удосконалення системи моніторингу забезпечення якості вищої освіти України». Матеріали науково-метод. конфер., Дніпропетровськ, 21-22 березня 2013. - Дніпропетровськ: НГУ, 2013. с. 123-130 // http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/met_komisia_a_galuzi_0503.

4. Письменкова Т.О. Організаційні чинники забезпечення якості освіти вищого навчального закладу / Т.О. Письменкова, В.О. Салова // Удосконалення системи моніторингу забезпечення якості вищої освіти України: Матер. науково- практичн. конфер. - Дніпропетровськ, 2013. - С. 161-164 // http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/met_komisia_a_galuzi_0503/Monitoring%20yakostiVO.pdf.

5. Салов В.О. Застосування компетентнісного підходу при впровадженні національної рамки кваліфікацій/ В.О. Салов, Т.О. Письменкова // Удосконалення системи моніторингу забезпечення якості вищої освіти України: Матер. науково- практичн. конфер. - Дніпропетровськ, 2013. - С. 96-100 // http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/met_komisia_a_galuzi_0503/Monitoring%20yakostiVO.pdf.

6. Письменкова Т.О. Аналіз змісту професійного стандарту «Інженер-електромеханік гірничий»/ Т.О. Письменкова, В.О. Салов // Удосконалення системи моніторингу забезпечення якості вищої освіти України: Матер. науково- практичн. конфер. - Дніпропетровськ, 2013. - С. 90-92 // http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/met_komisia_a_galuzi_0503/Monitoring%20yakostiVO.pdf.

2014

1. Т.О. П. Особенности автоматизированной тестовой технологии контроля достижений студентов / Письменкова Т.О., Зиборов К.А., Процив В.В. // Сборник научных трудов международной конференции «Современные инновационные технологии подготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта 2014» – Д. : НГУ, 2014. – 3. – С. 500-507

2. Письменкова Т.О. Управління навчальною діяльністю студентів за допомогою використання засобів діагностики / Т.О. Письменкова, О.В.Журунова // НАУКОВА ВЕСНА 2014: Матеріали V-ї Всеукраїнської
науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих
учених (Дніпропетровськ, 26-27 березня 2014 року) – Державний ВНЗ “НГУ”, 2014. – Ч. 16. – С. 539.

3. Письменкова Т.О. Реалізація компетентісного підходу при формуванні освітніх програм підготовки для студентів гірничих спеціальностей / Intellectual archive – 2014

2015

1. Балашов С.В. «Використання засобів AUTOCAD 2012 при створенні креслеників за 3D моделями»: методичні рекомендації для студ. вищ. навч. закл. / С.В. Балашов, І.В. Вернер, Т.О. Письменкова; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2015. – 59 с.

© 2006-2019 Інформація про сайт