Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Счетчик PR-CY.Rank

Персональна сторінка

prociv.jpg

 Проців Володимир Васильович, доктор технічних наук, професор, завідуючий кафедри технології гірничого машинобудування (Дніпропетровський гірничий інститут, гірничий інженер-механік по спеціальності гірничі машини і комплекси).


Інформація

Інформація 

Праці

Публікації


Наукові та навчально-методичні публікації

п/п

Назва

Вихідні дані

Співавтори

1. Наукові роботи, опубліковані до захисту кандидатської дисертації

1

О возможности применения вагонеток с донной разгрузкой в горнорудной промышленности

Металлургическая и горнорудная промышленность. –1982. – № 3. – С. 46-48

Мишин В.В.,

Зайцева О.Б.

2 3.

Шахтный кабельный электровоз

Промышленный транспорт. – 1986. – № 6. – С. 7

Салов В.А.,

Дорожкин В.Н.,

Федоренко С.Ф.

3 4.

Влияние потерь электроэнергии при взаимодействии колеса и рельса на КПД электровоза

Горная электромеханика и автоматика. –1988 – Вып.53. – С. 64 – 70

4

О скольжении колесных пар локомотива на шахтных кривых

Горный журнал, Известия вузов. – 1990. –№ 9. – С. 77 – 81

5

Основы построения и технические решения семейства секционных шахтных локомотивов

Известия Днепропетровского горного института, М.: Недра. –1990. – С. 187 – 195

Мишин В.В.,

Лебедев А.И.,

Сердюк А.И.,

Шляхов Э.М.

2. Наукові роботи, опубліковані після захисту кандидатської дисертації

6 7.

Об экспериментальных параметрах взаимодействия колес шахтного локомотива с криволинейными участка рельсового пути

Горный журнал, Известия вузов. – 1990. –№ 12. – С. 56 – 62

7

О сопротивлении движению рудничного локомотива в криволинейных участках пути

Горный журнал, Известия вузов. – 1991. –№ 1. – С. 68 – 71

8

Инерционные, жесткостные и диссипативные характеристики шахтного рельсового пути

Горный журнал, Известия вузов. – 1991. –№ 6. – С. 80 – 82

9

Анализ конструктивных решений, улучшающих вписывание локомотива в криволинейные участки рельсовых путей

Депонировано в УкрНИИНТИ, № 1359 –Ук91. –1991. – С. 12

10

Устойчивость движения локомотива на закруглениях шахтных рельсовых путей

Горный журнал, Известия вузов. – 1992. –№ 7. – С. 64 – 69

11 14.

Прогнозированиее силы тяги, реализуемой локомотивом на кривих шахтних рельсовых путей

Горный журнал, Известия вузов. – 1992. –№ 12. – С. 68 – 74

12

Сравнительный анализ различных типов подвески шахтных локомотивов по критерию реализации максимальной силы тяги на кривой

Горный журнал, Известия вузов. –1994. –№ 2. – С. 73 – 77

13

Определение характеристик поперечной жесткости подвески рычажно-балансирного типа шахтных локомотивов

Горный журнал, Известия вузов. – 1996. –№ 7. – С. 86 – 91

14 15.

Экспериментальное определение характеристик сцепления шахтного локомотива в режиме торможения

Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2003. – № 2. – С. 95 – 97

Моня А.Г.

15

Определение параметров подвешивания рельсового тормоза шахтного локомотива

Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал) Mining informational and analytical bulletin (scientific and technical journal). – 2003. Москва. – № 10. С. 208 – 210

Сердюк А.А.

16

Определение динамических характеристик ходовой части шахтного локомотива с рельсовым тормозом в переходных режимах

Разработка рудных месторождений. – 2004. – Кривой Рог. – Вып. 86. – С. 128 – 130

17

Определение распределения температур в гравитационном рельсовом тормозе шахтного локомотива

Сборник научных трудов национального горного университета. – 2005. Днепропетровск. – № 21. – С. 151 – 155

18

Определение бокового скольжения и коэффициента сцепления шахтного локомотива на криволинейных участках рельсового пути с учетом наличия промежуточной среды

Разработка рудных месторождений. – 2005. Кривой Рог. – Вып. 88. – С. 253 –257

Сердюк А.А.,

Литвин В.В.

19

Визначення раціональної довжини секції складового рейкового магнітного гальма

Зб. наук. праць – Дніпропетровськ: РВК НГУ, – 2008. НГУ, № 30. – С. 102 – 111

20

Вплив підсипання піску на реалізацію гальмівної сили гравітаційним рейковим гальмом

Прогресивні технології і системи машинобудування: Міжнародний зб. наукових праць. –Донецьк: ДонНТУ, – 2008, Вип. 36. – С. 171 – 180

21

Вплив локальної недосконалості шляху на ефективність гальмування шахтного локомотива складеним магніторейковим гальмом

Науковий вісник НГУ. – 2008. Днепропетровск. – № 9. – С. 77 – 83

22

Порівняльні дослідження колісно-колодкових гальм різної конструкції на шахтному шарнірно-зчленованому локомотиві

Науковий вісник НГУ. – 2009. Днепропетровск. – № 2. – С. 75 – 79

23

Формування динамічної моделі шахтного шарнірно-зчленованого локомотива, що рухається в режимі гальмування

Науковий вісник НГУ. – 2009. Днепропетровск – № 4. – С. 55 – 62

24

Визначення сил від локальної недосконалості шахтної колії в матмоделі шарнірно-зчленованого локомотива при гальмуванні

Зб. наук. праць – Дніпропетровськ: РВК НГУ, – 2009. Днепропетровск. № 32. – С. 94 – 110

25

Визначення сил опору руху та направляючих зусиль шахтного шарнірно-зчленованого локомотива в режимі гальмування

Зб. наук. праць – Дніпропетровськ: РВК НГУ, – 2009. Днепропетровск. № 33. т. 1. – С. 96 – 102

26

Визначення сил, що реалізують гальмівні прилади шахтного шарнірно-зчленованого локомотива

Вісник Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. –2009. Луганск. – № 4(134), – Частина 1. – С. 47 – 52

27

Визначення гальмівної сили магніторейкового гальма на довгих нерівностях рейкової колії

Науковий журнал «Математичне моделювання» – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2009. – Днепродзержинск. №2 (21) – С. 76 – 80

28

Розробка і обґрунтування використання нових матеріалів для створення магніторейкових гальм

Прогресивні технології і системи машинобудування: Міжнародний зб. наукових праць. –Донецьк: ДонНТУ, Вип. 39. – 2010. – С. 167 – 173

29

Ослаблення гальмівної сили магніторейкового гальма на одиничних нерівностях рейкової колії

Вібрація в техніці та технологіях. – Вінниця. – ВДАУ – №1 (57). –2010. – С. 49 – 54

30

Порівняльні дослідження дискових осьових та трансмісійних гальм шахтного локомотива

Науковий вісник НГУ. – 2010. Днепропетровск. – № 4. – С. 98 – 100

Моня А.Г.

Гончар О.Є.

31

Динамічна модель гальмівних систем, що реалізовують гальмівну силу в контакті колеса та рейки

Зб. наук. праць – Дніпропетровськ: РВК НГУ, – 2010. Днепропетровск. № 34. т. 2. – С. 160 – 171

Гончар О.Є.

32

Ознаки переходу локомотива в юз при гальмуванні пристроями з обмеженим фрикційним моментом на колесі

Науковий вісник НГУ. – 2010. Днепропетровск – № 5. – С. 77 –83

Гончар О.Є.

33

Гальмування пристроями з обмеженим фрикційним моментом на колесі з урахуванням впливу систематичних нерівностей колії

Науковий вісник НГУ. – 2010. Днепропетровск. – № 11 – 12. – С. 76 – 81

34

Вплив локальних нерівностей колії на гальмування пристроями з обмеженим фрикційним моментом на колесі

Науковий вісник НГУ. – 2010. Днепропетровск. – № 7 – 8. – С. 73 – 78

35

Застосування системи автоматичного контролю юза та буксування на шахтному шарнірно-зчленованому локомотиві

Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук. – техн. зб. – 2010. Днепропетровск. – Вип. 84. – С. 116 – 125

Гончар О.Є.

36

Перевірка адекватності динамічної моделі руху шахтного поїзда положенням класичної механіки

Зб. наук. праць – Дніпропетровськ: РВК НГУ, – 2010. Днепропетровск. № 35. т. 1. – С. 82 – 91

37

Вплив забрудненості рейкової колії на гальмування пристроями з обмеженим фрикційним моментом на колесі

Науковий вісник НГУ. – 2011. Днепропетровск. – № 1. – С. 70 – 74

38

Моделирование торможения шахтного поезда на заданном участке пути: монография

Дніпропетровськ. Национальный горный университет, 2011. – 208 с.

3. Наукові роботи, опубліковані після захисту докторської дисертації

39

Моделирование торможения шахтного поезда рельсовыми тормозами

Дніпропетровськ. Национальной горный университет, – 2011. –180 с.

40

Переваги магніторейкового довантажувача над рейковим гальмом у шахтному локомотиві

Науковий вісник НГУ. – 2012. Дніпропетровськ. – № 4. – С. 79 – 83

Новіцький О.В.

Самойлов А.І.

41

Экспериментальные исследования теплового режима секционного рельсового магнитного тормоза

Зб. наук. праць – Дніпропетровськ: РВК НГУ, – 2012. Дніпропетровськ. № 37. т. 1. – С. 199 – 204

Новіцький О.В.

42

Моделювання динамічного гальмування шахтного потягу двигунами

Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук. – техн. зб. – 2012. – Дніпропетровськ. Вип. 88. – С. 120 – 126

Самойлов А.І.

Гончар О.Є.

43

Моделювання гальмування шахтного двовісного локомотива на рейковій колії

Науковий вісник НГУ. – 2012. Дніпропетровськ. – № 6. – С. 79 – 74.

Бондарь А.О.

Самойлов А.І.

4. Авторські свідоцтва та патенти

44

Маховик гировоза

Авт. свід. № 806933, опубл. в бюл. № 7, 1981

Зябрев В.А.,

Мишин В.В.,

Палант Г.Я.,

Шахтарь П.С.,

Осетинский Ю.М.,

Щербаков М.И.

45 22.

Экипажная часть рельсового транспортного средства

Авт. свід. № 1030228, опубл. в бюл. № 27, 1983

Мишин В.В.,

Зайцева О.Б.

46

Ходовая часть железнодорожного транспортного средства

Авт. свід. № 1344659 опубл. в бюл. № 38, 1987

Мишин В.В.,

Зябрев В.А.,

Лебедев А.И.,

Салов В.А.,

Шляхов Э.М.

47

Сочлененное рельсовое транспортное средство

Авт. свід. № 1375495, опубл. в бюл. № 7, 1988

Мишин В.В.,

Салов В.А.

48

Устройство крепления приводной колесной пары на тележке рельсового транспортного средства

Авт. свід. № 1402467, опубл. в бюл. № 22, 1988

Мишин В.В.,

Салов В.А.,

Шляхов Э.М.,

Зябрев В.А.

49

Ходовая часть железнодорожного транспортного средства

Авт. свід. № 1466975, опубл. в бюл. № 11, 1989

Мишин В.В.,

Салов В.А.,

Лебедев А.И.,

Шляхов Э.М.

50

Шахтный локомотив

Авт. свід. № 1472327, опубл. в бюл. № 14, 1989

Журавлев А.И.,

Мишин В.В.,

Лебедев А.И., Салов В.А.,

Шляхов Э.М.

51

Опорно-соединительное устройство шарнирно-сочлененного транспортного средства

Авт. свід. № 1477605, опубл. в бюл. № 17, 1989

Лебедев А.И.,

Мишин В.В.,

Салов В.А.,

Шляхов Э.М.,

Билан В.Д.

52

Шахтный локомотив

Авт. свід. № 1477606, опубл. в бюл. № 17, 1989

Журавлев А.И.,

Мишин В.В.,

Салов В.А.,

Зябрев В.А.,

Лебедев А.И.,

Шляхов Э.М.

53

Экипажная часть железнодорожного транспортного средства

Авт. свід. № 1481122, опубл. в бюл. № 17, 1989

Журавлев А.И.,

Мишин В.В.,

Лебедев А.И., Салов В.А.,

Шляхов Э.М.,

Постоногов В.В,

54

Тормоз рельсового транспортного средства

Авт. свід. № 1504138, опубл. в бюл. № 32, 1989

Мишин В.В.,

Лебедев А.И., Салов В.А.,

Зябрев В.А.

55

Буксовое подвешивание рельсового экипажа

Авт. свід. № 1507625, опубл. в бюл. № 32, 1989

Салов В.А.,

Шляхов Э.М.,

Мишин В.В.

56

Устройство для подвода электроэнергии к шахтному транспортному средству

Авт. свід. 1511794, опубл. в бюл. № 36, 1989

Бодров Ю.А.,

Лебедев А.И.,

Мишин В.В.,

Салов В.А.,

Федоренко С.В.

57

Ходовая часть железнодорожного транспортного средства

Авт. свід. № 1595722, опубл. в бюл. № 36, 1990

Мишин В.В.,

Лебедев А.И.

58

Устройство кабельного энергоснабжения транспортного средства

Авт. свід. № 1603470, опубл. в бюл. № 40, 1990

Лебедев А.И.,

Салов В.А.,

Федоренко С.В.

59

Устройство для подачи песка к колесам транспортного средства

Авт. свід. № 1606356, опубл. в бюл. № 42, 1990

Мишин В.В.,

Лебедев А.И.,

Салов В.А.

60 

Шахтный кабельный электровоз

Авт. свід. № 1608094, опубл. в бюл. № 43, 1990

Мишин В.В.,

Салов В.А.,

Лебедев А.И.,

Шляхов Э.М.,

Федоренко С.В.,

Зябрев В.А.,

Бодров Ю.А.,

Сердюк А.А.

61

Гидропривод кабельного барабана транспортной машины

Авт. свід. № 1622654, опубл. в бюл. № 3, 1991

Салов В.А.,

Федоренко С.В.

62

Шахтный локомотив

Авт. свід. № 1801825, опубл. в бюл. № 10, 1993

Бодров Ю.А.,

Дорожкин В.Н.,

Сердюк А.А.

63

Якорь

Патент Российской Федерации № 2047541, опубл. в бюл. № 31, 1995

Мишин В.В., Шляхов Э.М., Найш Н.М.,

Щербаков В.П., Троцковский С.Н.,

Клецко С.Н.

64

Пристрій для запалювання пиловугільного палива

Патент України № 55429, опубл. в бюл. № 4, 2003

Неклеса А.Т., Клоченко В.С.

65

Шахтний локомотив

Патент України № 55969, опубл. в бюл. № 4, 2003

Бринза О.Ф.,

Нагорна В.Г.,

Сердюк А.О.,

Шляхов Э.М.

66

Плазмотрон

Патент України № 71633, опубл. в бюл. № 12, 2004

67

Плазмотрон

Патент України № 73136, опубл. в бюл. № 6, 2005

68

Плазмотрон

Патент України № 73138, опубл. в бюл. № 6, 2005

69

Плазмотрон

Патент України № 73139, опубл. в бюл. № 6, 2005

70

Пристрій для збільшення навантаження на осі рейкового транспортного засобу

Деклараційний патент України № 7062, опубл. в бюл. № 6, 2005

Новицький О.В.

Таран І.О

71

Установка автоматичного регулювання процесом утворення відновлювального газу у плазмохімічному газогенераторі

Патент України № 76848, опубл. в бюл. № 9, 2006

Неклеса А.Т., Шиман І.О.,

Нечипоренко В.А

72

Установка автоматического регулирования процессом получения восстановительного газа в плазмохимическом газогенераторе

Патент России № 2289220, опубл. в бюл. № 34, 2006

Неклеса А.Т., Шиман И.А.,

Нечипоренко В.А

73

Спосіб запечатування горловини одноразових мішків та пристрій для виготовлення стрічки одноразових мішків

Патент України № 84533, опубл. в бюл. № 21, 2008

Проців І.В.

74

Магніторейкова гальмівна система шахтного локомотива (Варіанти)

Патент України № 89445, опубл. в бюл. № 2, 2010

75

Шахтний локомотив

Патент України № 54285, опубл. в бюл. № 21, 2010

Зіборов К.А.,

Литвин В.В.,

Федоряченко С.О.

76

Люмінесцентна енергозберігаюча лампа

Патент України № 94384, опубл. 10.05.2011, бюл. № 9, 2011

77

Шахтний локомотив

Патент України № 57695 опубл. 10.03.2011, бюл. № 5

Зіборов К.А.,

Твердохліб О.М.

78

Вальців брикетний прес для брикетів з сировини

Патент України № 95551 опубл. 10.08.2011, бюл. № 15

Зіборов К.А.,

Ванжа Г.К.,

Прокопенко О.І.,

Максименко К.В.

79

Шахтний локомотив

Патент України № 96497, опубл. 10.11.2011, бюл. № 21

Зіборов К.А.,

Литвин В.В.,

Федоряченко С.О.

80

Система автоматичного контролю юза і буксування шахтного локомотива

Патент України № 97569 опубл. 27.02.2012, бюл. № 4

Гончар О.Є.

81

Шахтний локомотив

Патент України № 97566 опубл. 27.02.2012, бюл. № 4

Зіборов К.А.,

Твердохліб О.М.

5. Навчально-методичні роботи

82

Методичні вказівки для лабораторної роботи "Перевірка й регулювання форсунок дизелів" для студентів спеціальності 7.090258 "Автомобілі та автомобільне господарство"

Дніпропетровськ: НГУ. – 2006. – 13 с.

83 23.

Методичні вказівки для лабораторної роботи "Визначення гідравлічної щільності клапанних пар паливних насосів високого тиску" для студентів спеціальності 7.090258 "Автомобілі та автомобільне господарство"

Дніпропетровськ: НГУ. – 2006. – 10 с.

84

Методичні вказівки для лабораторної роботи "Визначення гідравлічної щільності плунжерних пар паливних насосів високого тиску" для студентів спеціальності 7.090258 "Автомобілі та автомобільне господарство"

Дніпропетровськ: НГУ. – 2006. – 9 с.

85

Деталі машин. Проектування одноступеневих редукторів з в використанням САПР КОМПАС.

Дніпропетровськ: НГУ. – 2010. – 9 с.

86

Деталі машин. Проектування двохступеневих редукторів з в використанням САПР КОМПАС.

Дніпропетровськ: НГУ. – 2010. – 9 с.

87

Проектування редукторів з використанням САПР КОМПАС

Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 178 с. іл.

К.А. Зіборов, О.М. Твердохліб

88

Деталі машин. Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи «Вивчення конструкцій підшипників кочення»

Дніпропетровськ: НГУ. – 2012. – 32 с.

К.А. Зіборов,

І.В. Вернер,

О.М. Твердохліб

89

Підйомно-транспортне обладнання автотранспортних підприємств і станцій технічного обслуговування. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання «Розрахунок вантажопідйомного приладу»

Дніпропетровськ: НГУ. – 2012. – 44 с.

В.О. Захаренко

6. Участь у наукових конференціях та семінарах

90

О скольжении колесных пар шахтного локомотива в кривой переменного радиуса

Тезисы доклада IV всесоюзн. н-т. конф. / Вычислительный эксперимент. – 1983. – С. 42 – 43

91

Поперечная жесткость подвески шахтного локомотива

Тезисы доклада конференции м. ученых и спец-тов ИГТМ АН УССР. – 1990. – С. 35 – 36

92

Выбор параметров рельсовых тормозов шахтных локомотивов

Перспективы развития подъемно-транспортной техники. Научн.-технич. конференция. – 2002, Одесса

Сердюк А.О.

93

Разработка математической модели шахтного локомотива в режиме торможения дисковым тормозом

Форум Гірників – 2002. Проблеми і перспективи геотехнологій на початку III тисячоліття. Наукова конференція. – 2002, – Дніпропетровськ. НГУ

Моня А.Г.

94

Динамические характеристики системы подвешивания гравитационного рельсового тормоза

Проблемы механики горно-металлургического комплекса. VI Международная нучн.-технич. конференция. – 2004, – Дніпропетровськ. НГУ

95

Расчет температурного поля гравитационного рельсового тормоза

Проблемы и перспективы развития транспорта промышленных регионов. Международная нучн.-технич. конференция. – 2005, – Дніпропетровськ. НГУ

96

Визначення бічного ковзання і коефіцієнту зчеплення шахтного локомотиву на криволінійних ділянках рейкового шляху з урахуванням наявності проміжного середовища

Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості – 2005. Міжнародна науково-технічна конференція. – 2005, – Кривий Ріг.; КТУ

Сердюк А.О.,

Литвин В.В.

97

Оптимизация параметров тормозной системы и ходовой части шахтного локомотива для повышения безопасности движения

Матеріали міжнародної конференції «Форум гірників - 2005», – том 3. Дніпропетровськ. НГУ, – 2005. – С. 264 – 268

98

Вплив підсипання піску на реалізацію гальмівної сили гравітаційним рейковим гальмом

Машиностроение и техносфера ХХІ века. ХV Международная нучн.-технич. конференция. – Донецьк: ДонНТУ, – 2008, Севастополь, – С. 171 – 180

99

Порівняльні характеристики магніторейкового та гравітаційного гальм при використанні на шахтному шарнірно-зчленованому локомотиві

Міжнародна конференція «Форум гірників – 2008». – Дніпропетровськ. Національний гірничий університет, – 2008, – С. 204 – 211

100

Визначення сил, що реалізують гальмівні прилади шахтного шарнірно-зчленованого локомотива

Проблемы развития рельсового транспорта. ХIХ международная научно-техническая конференция. – Луганск: Восточноукр. нац. ун-т им. В. Даля, – 2009, Крым, Ялта, – С. 47 – 52

101

Моделювання гальмування шахтного локомотива гальмівними пристроями з обмеженим фрикційним моментом на колесі

Міжнародна конференція «Форум гірників – 2010». – Д.: Національний гірничий університет, – 2008. – С. 39 – 48

Гончар А.Е.

102

Моделирование торможения шахтного шарнирно-сочлененного локомотива на реальном участке рельсового пути

Материалы Международной научно-практической конференции «Современное машиностроение. Наука и образование». – С. Пб. Политехнический университет, – 2011. – С. 331 – 340

Шляхов Э.М Гончар А.Е.

103

Використання програматорів завдань для студентських курсових проектів

Тези доповідей науково-практичної конференції «Управління якістю підготовки кадрів з вищою освітою через удосконалення процедур ліцензування, акредитації та рейтингування» – Д.: Національний гірничий університет, – 2012. – С. 132 – 135

104

Моделирование торможения шахтного двуосного локомотива на рельсовом пути

Материалы Международной научно-практической конференции «Современное машиностроение. Наука и образование». – С. Пб. Политехнический университет, – 2012. – С. 621 – 630

Бондарь А.О.

Самойлов А.І.

105

Математическое моделирования процесса торможения шахтного поезда магниторельсовым догружателем

Четверта Міжнародна наукова-практична конференція «Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті», м. Херсон, Херсонська державна морська академія – 2012. – С. 129 – 134

Новіцький О.В.

106

Сравнение эффективности работы магниторельсовых систем шахтных локомотивов с различными типами магнитных блоков

Міжнародна конференція «Форум гірників – 2012». – Д.: Національний гірничий університет, – 2012. – С. 129 – 134

Новіцький О.В.

Самойлов А.І.

© 2006-2019 Інформація про сайт