Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Счетчик PR-CY.Rank

Персональна сторінка

Тен А.С.

Тен Ганна Семенівна, старший викладач (Дніпропетровський гірничий інститут, інженер електрик по спеціальності електропостачання промислових підприємств й міст).

Інформація

Інформація 

Праці

Публікації 

Наукові та навчально-методичні публікації

1. Тен Г.С. Методичні вказівки «Графічне оформлення схем електричних принципових» до практичних занять для студентів напряму підготовки 0501, 0507, 0509, 0510 та 1701 / Г.С. Тен, С.В.Балашов, Л.М.Благодарна – Д.: НГУ, 2010. – 30 с.

2. Ванжа Г. К., Якушева О. О., Тен Г. С., Вернер І. В., Машинобудівне креслення: Навч. посібник / Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет". – Дніпропетровськ: НГУ, 2011. – 167 с.

3. Тен Г.С. Практикум виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи і технології» для студентів напряму 070101 «Транспортні технології» / Г.С. Тен, Т.О. Письменкова, М.О. Дудко – Д.: НГУ, 2011. – 56 с.

4. Регресійний аналіз як засіб контролю енергоспоживання вугільної шахти / С.І. Випанасенко, Н.С. Дрешпак, Г.С. Тен // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ”Форум гірників” 03-06 жовтня 2012 р. – Д.: НГУ, 2012.

5. Ванжа Г.К. Геометричне креслення [Текст]: навчально-наочний посібник / Г.К. Ванжа, О.С. Жовтяк, Е.О. Якушева, Г.С. Тен – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 242 с.

© 2006-2019 Інформація про сайт