Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Счетчик PR-CY.Rank

Персональна сторінка

ziborov.jpg

Зіборов Кирило Альбертович, завідуючий кафедри ОКММ, кандидат технічних наук, доцент (Дніпропетровський гірничий інститут, гірничий інженер-механік по спеціальності «Гірничі машини і комплекси»).

Інформація

Інформація 

Праці

Публікації 

Наукові та навчально-методичні публікації

В співавторстві видано два навчальних посібника, які отримали гриф МОНМС України.

1. Мацюк І.М. Кінематичне та динамічне дослідження плоских важільних механізмів [Текст]: навч. посібник / І.М. Мацюк, Е.М. Шляхов, К.А. Зіборов, – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – 132 с. іл.

2. Проців В.В. Проектування редукторів з використанням САПР КОМПАС [Текст]: навч. посібник / В.В. Проців , К.А. Зіборов, О.М. Твердохліб – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 178 с. іл.

3. Взаємодія тіл з рухомою точкою контакту [Електронний ресурс] / В.П. Франчук, К.А. Зіборов; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Електрон. текст. дан. – Дніпро: НГУ, 2017. – 96 с. – Режим доступу: http://www.nmu.org.ua (дата звернення: 10.07.2017)

bookzib.jpg

© 2006-2019 Інформація про сайт