Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Счетчик PR-CY.Rank

Персональна сторінка

zima

 Зима Наталія Володимирівна, асистент (Національний гірничий університет, інженер-механік, дослідник за спеціальністю технологія машинобудування).


Інформація

Інформація

Праці

Публікації

Наукові та навчально-методичні публікації

1. Чумаченко Т.М. Конкурентоспроможність фахівців - як основний критерій оцінки якості освіти/ Т.М.Чумаченко, Н.В.Зима// Управління якістю підготовки кадрів з вищою освітою через удосконалення процедур ліцензування, акредитації та рейтингування: Наук.-метод. конференція, 15-16 березня 2012: Збірник тез доповідей.- Д.: НГУ, 2012.- С. 148-150.

© 2006-2019 Інформація про сайт