Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Счетчик PR-CY.Rank

Напрямки наукових досліджень кафедри

Кафедра ОКММ бере участь в державній тематиці наукових досліджень. Так в рамках теми ГП 414 розроблялися тягові і гальмівні системи шахтного шарнірно-зчленованого локомотиву Э 10.

По господарських договорах з підприємствами різних форм власності виконуються роботи із створення вдосконалених підшипникових вузлів шахтних вагонеток і пропарювальних візків цегельних заводів.

Кафедра залучає зацікавлених студентів до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської і винахідницької роботи в гірській та машинобудівній галузях науки, техніки, а також виявляє і підтримує обдарованих студентів, створює умови для розширення наукових знань та їх реалізації.

Студенти, аспіранти та молоді викладачі кафедри беруть участь і займають призові місця в різних конкурсах і конференціях, представляючи результати своїх науково-дослідних робот. За останні роки зроблено наступне:

zavtra.jpg

- участь у щорічному конкурсі Стипендіальна програма «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука;

diplom1.jpg  diplom2.jpg
 diplom3.jpg

- участь у щорічному конкурсі «Будущие АСы КОМПьютерного 3-D моделирования»;

konf1.jpg  konf2.jpg  konf3.jpg

- участь у внутрішніх, міжобласних і міжнародних конференціях;

pub1.jpg  pub2.jpg  pub3.jpg

- публікація статей в спеціалізованих виданнях.

За останній час отримана велика кількість патентів на корисні моделі та винаходи. Також молоді викладачі кафедри і аспіранти готують свої науково-дослідні роботи до захисту.

patentz.jpg © 2006-2019 Інформація про сайт