Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Счетчик PR-CY.Rank

Навчальні плани дисциплін

Програма навчальної дисципліни “Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання” освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів для напряму 6.07010601 Автомобільний транспорт.

Програма навчальної дисципліни “Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання” освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів для напряму 6.07010601 Автомобільний транспорт (за скороченим терміном навчання).

Програма навчальної дисципліни “Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання” освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів заочної форми навчання для напряму 6.07010601 Автомобільний транспорт.

Програма навчальної дисципліни “Підйомно-транспортне обладнання автотранспортних підприємств і станцій технічного обслуговування” освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів для напряму 6.07010601 Автомобільний транспорт.

Програма навчальної дисципліни “Підйомно-транспортне обладнання автотранспортних підприємств і станцій технічного обслуговування” освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів для напряму 6.07010601 Автомобільний транспорт (за скороченим терміном навчання).

Програма навчальної дисципліни “Методи та засоби сучасних дизайнерських рішень” освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напрямів 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит».

Програма навчальної дисципліни “Інформаційно-комунікаційні технології для презентації наукових робіт” освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю 8.050301 Гірництво.

Програма навчальної дисципліни “Прикладна механіка” розділ “Теорія механізмів і машин і деталі машин” освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.050301 Гірництво.

© 2006-2019 Інформація про сайт