Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Счетчик PR-CY.Rank

Персональна сторінка

balashov.png

Балашов Сергій Васильович, кандидат технічних наук, доцент (Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора гірничий інститут ім. Артема, гірничий інженер по спеціальності технологія і комплексна механізація підземної розробки родовищ корисних копалин).

Інформація

Інформація 

Праці

Публікації 

Наукові та навчально-методичні публікації

  • Практикум до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерна техніка та програмування" для студентів напряму 0701 "Транспортні технології" / М.О. Дудко, С.В. Балашов, Т.О. Письменкова, С.В. Розов. Дніпропетровськ: Вищий державний навчальний заклад Д.: НГУ , 2011. - 56 с.
  • Загальні принципи створення текстових документів в Microsoft Word. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп'ютерна техніка та програмування» (розділ «Текстовий процесор WORD») для студентів напряму підготовки 6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту) / С.В. Балашов, М.О. Дудко, С.В. Розов – Д.: Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2011. – 18 с.
  • Форматування, використання стилів форматування, маркірованих і нумерованих списків, створення змісту в Microsoft Word. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп'ютерна техніка та програмування» (розділ «Текстовий процесор WORD») для студентів напряму підготовки 6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту) / С.В. Балашов, М.О. Дудко, С.В. Розов – Д.: Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2011. – 14 с.
  • Побудова таблиць, використання редактора формул в Microsoft Word. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп'ютерна техніка та програмування» (розділ «Текстовий процесор WORD») для студентів напряму підготовки 6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту) / С.В. Балашов, М.О. Дудко, С.В. Розов – Д.: Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2011. – 13 с.
  • Робота з графічними об'єктами і рисунками в Microsoft Word. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп'ютерна техніка та програмування» (розділ «Текстовий процесор WORD») для студентів напряму підготовки 6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту) / С.В. Балашов, М.О. Дудко, С.В. Розов – Д.: Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2011. – 14 с.
  • «Графічне оформлення схем електричних принципових» методичні вказівки до практичних занять для студентів напрямів підготовки 0501 інформатика та обчислювальна техніка; 0502 автоматика та управління; 0507 електротехніка та електромеханіка; 0509 радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок; 0510 метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології та 1701 інформаційна безпека. / С.В. Балашов, Л.М. Благодарна, Г.С. Тен. – Дніпропетровськ.: НГУ, 2010.–30 с.
  • Основи використання системи комп’ютерної графіки AutoCAD 2007. Методичні рекомендації до навчально-комп’ютерної практики для студентів напряму підготовки 6.050301 Гірництво / О.І. Додатко, С.В. Балашов, О.С. Жовтяк, Т.С. Савельєва; за ред. О.І. Додатка. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – 56 с.
  • Використання програмного продукту Adobe Photoshop CS 2 для дизайнерських рішень. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.030601 менеджмент / Упоряд.: С.В. Балашов, І.В. Вернер, Т.О. Пісьменкова – Дніпропетровськ: НГУ, 2009. – 44 с.
  • © 2006-2019 Інформація про сайт