Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Счетчик PR-CY.Rank

Персональна сторінка

vanja.png

Ванжа Геннадій Купріянович, кандидат технічних наук, доцент (Гірничий інститут м. Дніпропетровськ, гірничий інженер-механік по спеціальності гірничі машини).

Інформація

Інформація 

Праці

Публікації 

Наукові та навчально-методичні публікації

За темою дисертаційної роботи – «Дослідження зносу підвищення терміну служби ланцюгів багатоковшевих екскаваторів» видано більше ніж 100 наукових праць.

Перелік публікацій за останні роки.

 

1. Федоряченко С.О. Динамическая модель шахтной вагонетки с дополнительной кинематической подвижностью ходовой части / К.А. Зіборов, Г.К. Ванжа, С.О. Федоряченко // Современное машино-строение. Наука и образование: материалы Международной научно-практической конференции. 14-15 июня 2012г., Санкт-Петербург.–СПб.: По-литехн. Ун-та.- 2012.

2. Зіборов К. А. Механізм подачі шихти при брикетуванні на вальцових пресах / Зіборов К. А., Ванжа Г. К., Максименко К. В., Прокопенко О. І. // Науковий вісник НГУ. – 2012. – № 1(127). – С.74-78.

3. Зіборов К. А. До питання підвищення надійності опорних вузлів шахтних вагонеток / Зіборов К. А., Ванжа Г. К., Федоряченко С. О. // Гірнича електромеханіка та автоматика: Науково-технічний збірник. – 2011. – № 87. – С. 124-127

4. Зіборов К. А. Устройство для предварительного уплотнения при брикетировании в вальцовых пресах // Зиборов К. А., Ванжа Г. К., Максименко Е. В., Прокопенко А. И. / Збагачення корисних копалин: Науково-технічний збірник. – 2011. – № 46 (87). – С. 111-116

5. Ванжа Г. К., Якушева О. О., Тен Г. С., Вернер І. В., Машинобудівне креслення: Навч. посібник / Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет". – Дніпропетровськ: НГУ, 2011. – 167 с.-978-966-350-312-7.+CD

6. Г.К. Ванжа, И.В. Вернер, В.В. Денисюк, Выбор антифрикционного материала опор скольжения коленчатых валов // Наукова весна – 2011: Матеріали II науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Д.: ДВНЗ НГУ, 2011. – 436 с.

7. Повышение износостойкости чугунных вкладышей опор скольжения: отчет о НИР (заключ.): 42-44 / Гос. ВУЗ «НГУ»; рук. Зиборов К.В., исполн.: Ванжа Г.К., Вернер И.В. – НГУ., 2011. – 33 с. – № 020302. – Инв. №

8. Г. К. Ванжа, И. В. Вернер, В. В. Денисюк, Высокопрочный чугун – антифрикционный атериал опор скольжения кривошипных механизмов // «Научному прогрессу – творчество молодых», международная молодежная науч. конф. по естественнонауч. и техн. дисциплинам (2011; Йошкар-Ола). Международная молодежная научная конференция по естественнонаучным и техническим дисциплинам «Научному прогрессу – творчество молодых», 15–16 апр. 2011 г. [Текст]: [материалы и доклады]: в 3 ч. / редкол.: В.А. Иванов [и др.]. – Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, 2011. – С. 219-221.

9. Г.К. Ванжа, И.В. Вернер, В.В. Денисюк, Повышение износостойких свойств опор скольжения из чугуна // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми та шляхи їх вирішення в науці, транспорті, виробництві та освіті 2010». – Одесса, 2010

10. Матеріали методичного забезпечення дисципліни «Машинобудівне комп’ютерне креслення» для студентів спеціальності 6.090202 «Технологія машинобудування» / Г.К. Ванжа, І.В. Вернер.– Д.: НГУ, 2009. – 36 с.

11. Зіборов К. А. Зносостійкість чавуну після електроімпульсного нанесення бронзового шару на поверхню тертя / Зіборов К. А., Ванжа Г.К., Максименко Е. В. // Науковий вісник НГУ. – 2009. – № 8. – С.58-60.

12. Ванжа Г.К. Способ повышения долговечности бандажей вальцовых прессов / Ванжа Г. К., Максименко Е. В. // Матеріали міжнародної конференції "Форум гірників – 2009". – Д.: НГУ, 2009. – С. 198-201.

13. Зіборов К. А. Удосконалення технічних засобів для відбору проб сапропелю / Зіборов К. А., Ванжа Г.К., Федоряченко С.О. // Науковий вісник НГУ. – 2009. – № 12. – С.41-42.

14. Ванжа Г.К. Способ повышения долговечности бандажей вальцовых прессов / Ванжа Г.К., Максименко Е. В. // Науковий вісник НГУ. – 2008. – № 12. – С.66-67.

15. Шахман П.Л. Влияние бронзового покрытия на долговечность подшипников скольжения горных машин / Шахман П.Л., Ванжа Г.К. // Науковий вісник НГУ. – 2003. – № 2. – С.52-53.

16. Жовтяк А. С. Деление окружности на N равных нечетных частей / Жовтяк А. С., Балашов С. В., Ванжа Г. К. // Разработка месторождений полезных ископаемых. Маркшейдерия и геология. Геоинформационные технологии в горном деле и геологии. Т.3., Д.: НГУ, 1999. – С. 106-107.

17. Ванжа Г. К. Графическое профилирование резцов / Ванжа Г. К., Жовтяк А. С., Балашов С. В., Бдагодарная Л. М. // Разработка месторождений полезных ископаемых. Маркшейдерия и геология. Геоинформационные технологии в горном деле и геологии. Т.3., Д.: НГУ, 1999. – С. 108-112.

18. Влияние конструкции ходовой части и привода шахтного рельсового транспорта на износ пары колесо-рельс // Зиборов К.А., Федоряченко С.А., Ванжа Г.К. / Сборник научных трудов международной конференции «Современные инновационные технологии подготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта 2014». – Д.: НГУ, 2014. – С. 109-115.

19. Обоснование выбора марки стали для пальцев кривошипно-шатунного механизма // Г.К. Ванжа, А.М. Твердохлеб, А.Ю. Журавель / Сборник научных трудов международной конференции «Современные инновационные технологии подготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта 2014». – Д.: НГУ, 2014. – С. 157-162.

Патенти на корисни моделі

1. Пат. 46897 Україна, МПК B22C 15/00. Вальцьовий брикетний пресс / Зіборов К.А., Ванжа Г.К., Вернер І.В., Твердохліб О.М. (Україна); заявник та патентовласник Всеукр. наук.–дослідн. ін–т зв’язку. – № u200907314; заявл. 13.07.2009; опубл. 11.01.2010, Бюл. № 1. – 2с.

2. Пат. 49808 Україна, МПК E21C 50/00. Ротаційний пробовідбірник / Зіборов К.А., Ванжа Г.К., Максименко К.В. (Україна); заявник та патентовласник Всеукр. наук.–дослідн. ін–т зв’язку. – № u200912299; заявл. 30.11.2009; опубл. 11.05.2010, Бюл. № 9. – 2с.

3. Пат. 50710 Україна, МПК E21C 50/00. Глибинний пробовідбірник / Зіборов К.А., Ванжа Г.К., Федоряченко С.О. (Україна); заявник та патентовласник Всеукр. наук.–дослідн. ін–т зв’язку. – № u200912277; заявл. 30.11.2009; опубл. 25.06.2010, Бюл. № 12. – 2с.

4. Пат. 57698 Україна, МПК B30B 11/18, B30B 9/20, B30B 3/00, B28B 3/12. Вальцьовий брикетний прес/ Зіборов К.А., Ванжа Г.К., Прокопенко О.І., Максименко К.В. (Україна); заявник та патентовласник Всеукр. наук.–дослідн. ін–т зв’язку. – № u201009657; заявл. 02.08.2010; опубл. 10.03.2011, Бюл. 5. – 2с.

5. Пат. 59886 Україна, МПК B61F 5/38. Шахтний візок / Зіборов К.А., Ванжа Г.К., Костирко В.Т., Федоряченко С.О. (Україна); заявник та патентовласник Всеукр. наук.–дослідн. ін–т зв’язку. – № u201010492; заявл. 30.08.2010; опубл. 10.06.2011, Бюл. 11. – 3с.

6. Пат. 62280 Україна, МПК E21C 50/00. Глибинний пробовідбірник / Зіборов К.А., Ванжа Г.К., Мар'єнко В.М. (Україна); заявник та патентовласник Всеукр. наук.–дослідн. ін–т зв’язку. – № u201100085; заявл. 04.01.2011; опубл. 25.08.2011, Бюл. 16. – 2с.

7. Пат. 64617 Україна, МПК E21C 50/00. Підшипникова опора / Зіборов К.А., Ванжа Г.К., Мар'єнко В.М. (Україна); заявник та патентовласник Всеукр. наук.–дослідн. ін–т зв’язку. – № u201105154; заявл. 22.04.2011; опубл. 10.11.2011, Бюл. 21. – 2с.

8. Пат. 65039 Україна, МПК B22C 15/00. Вальцьовий брикетний прес / Зіборов К.А., Ванжа Г.К., Прокопенко О.І., Максименко К.В. (Україна); заявник та патентовласник Всеукр. наук.–дослідн. ін–т зв’язку. – № u201105153; заявл. 22.04.2011; опубл. 25.11.2011, Бюл. 22. – 2с.

9. Пат. 67840 Україна, МПК F16C 7/00. Кривошипно–шатунний механізм / Зіборов К.А., Ванжа Г.К., Бас К.М., Крівда В.В. (Україна); заявник та патентовласник Всеукр. наук.–дослідн. ін–т зв’язку. – № u201108896; заявл. 15.07.2011; опубл. 12.03.2012, Бюл. 5. – 2с.

10. Пат. 67857 Україна, МПК E21B 25/00. Пробовідбірник / Зіборов К.А., Ванжа Г.К., Вернер І.В., Твердохліб О.М. (Україна); заявник та патентовласник Всеукр. наук.–дослідн. ін–т зв’язку. – № u201109050; заявл. 19.07.2011; опубл. 12.03.2012, Бюл. 5. – 2с.

11. Пат. 67919 Україна, МПК F16C 7/00. Кривошипно–шатунний механізм / Зіборов К.А., Ванжа Г.К., Бас К.М., Крівда В.В., Захаренко В.О. (Україна); заявник та патентовласник Всеукр. наук.–дослідн. ін–т зв’язку. – № u201109640; заявл. 02.08.2011; опубл. 12.03.2012, Бюл. 5. – 2с.

12. Пат. 73814 Україна, МПК F16C 7/00. Кривошипно–шатунний механізм / Блохін С.Є., Зіборов К.А., Ванжа Г.К., Бас К.М., Захаренко В.О.; Федоряченко С.О., Крівда В.В. (Україна); заявник та патентовласник Всеукр. наук.–дослідн. ін–т зв’язку. – № u201203253; заявл. 19.03.2012; опубл. 10.10.2012, Бюл. 19. – 2с.

13. Пат. 79872 Україна, МПК B60G 21/00. Задня підвіска вантажного автомобіля з електромеханічною трансмісією / Зіборов К.А., Ванжа Г.К., Бас К.М., Крівда В.В. (Україна); заявник та патентовласник Всеукр. наук.–дослідн. ін–т зв’язку. – № u201209522; заявл. 06.08.2012; опубл. 13.05.2013, Бюл. 9. – 4 с.

14. Пат. 81034 Україна, МПК B61F 5/38. Шахтний Візок / Зіборов К.А., Ванжа Г.К., Федоряченко С.О. (Україна); заявник та патентовласник Всеукр. наук.–дослідн. ін–т зв’язку. – № u201208510; заявл. 10.07.2012; опубл. 25.06.2013, Бюл. 12. – 4 с.

15. Пат. 86643 Україна, МПК B61F 5/38. Шахтний візок / Зіборов К.А., Ванжа Г.К., Вернер І.В., Твердохліб О.М. (Україна); заявник та патентовласник Всеукр. наук.–дослідн. ін-т зв’язку. - № u201307301; заявл. 10.06.2013; опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1. – 4 с.

16. Пат. 86644 Україна, МПК F16C 11/06, B62D 7/00. Кульова опора / Ванжа Г.К., Бас К.М., Зіннер В.А., Федоряченко С.О., Крівда В.В. (Україна); заявник та патентовласник Всеукр. наук.–дослідн. ін-т зв’язку. - № u201307306; заявл. 10.06.2013; опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1. – 5 с.

17. Пат. 86726 Україна, МПК B02C 13/14, B04B 9/00. Ударно-відцентрова дробарка / Зіборов К.А., Проців В.В., Ванжа Г.К., Логінова А.О. (Україна); заявник та патентовласник Всеукр. наук.–дослідн. ін-т зв’язку. - № u201308275; заявл. 01.07.2013; опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1. – 5 с.

Патенти України

1. Пат. 90634 Україна, МПК B30B 3/00, B30B 15/30. Вальцьовий брикетний прес / Зіборов К.А., Ванжа Г.К., Максименко К.В. (Україна); заявник та патентовласник Всеукр. наук.–дослідн. ін–т зв’язку. – № a200906824; заявл. 30.06.2009; опубл. 11.05.2010, Бюл. 9. – 2с.

2. Пат. 95352 Україна, МПК E21C 50/00. Ротаційний пробовідбірник / Зіборов К.А., Ванжа Г.К., Федоряченко С.О. (Україна); заявник та патентовласник Всеукр. наук.–дослідн. ін–т зв’язку. – № a200911395; заявл. 09.11.2009; опубл. 25.07.2011, Бюл. 14. – 2с.

3. Пат. 95521 Україна, МПК E21C 50/00, E21B 25/18, E21B 49/02, G01N 1/00. Глибинний пробовідбірник / Зіборов К.А., Ванжа Г.К., Федоряченко С.О. (Україна); заявник та патентовласник Всеукр. наук.–дослідн. ін–т зв’язку. – № a200911844; заявл. 09.11.2009; опубл. 10.08.2011, Бюл. 15. – 2с.

4. Пат. 95551 Україна, МПК B61F 5/38, B61F 7/00. Шахтний візок / Зіборов К.А., Ванжа Г.К., Прокопенко О.І., Максименко К.В. (Україна); заявник та патентовласник Всеукр. наук.–дослідн. ін–т зв’язку. – № a201002479; заявл. 05.03.2010; опубл. 10.08.2011, Бюл. 15. – 2с.

5. Пат. 97728 Україна, МПК B30B 11/18, B30B 9/28, B30B 15/30, B28B 3/16, B28B 3/12. Вальцьовий брикетний прес для одержання брикетів з сировини/ Зіборов К.А., Ванжа Г.К., Прокопенко О.І., Максименко К.В. (Україна); заявник та патентовласник Всеукр. наук.–дослідн. ін–т зв’язку. – № a201010058; заявл. 13.08.2010; опубл. 12.03.2012, Бюл. 15. – 2с.

6. Пат. 99533 Україна, МПК B30B 11/18, B30B 9/28, E21C 50/00, E21B 25/18. Глибинний пробовідбірник / Зіборов К.А., Ванжа Г.К., Мар'єнко В.М. (Україна); заявник та патентовласник Всеукр. наук.–дослідн. ін–т зв’язку. – № a201015997; заявл. 31.12.2010; опубл. 27.08.2012, Бюл. 16. – 2с.

7. Пат. 102109 Україна, МПК F16C 35/00. Підшипникова опора / Зіборов К.А., Ванжа Г.К., Мар'єнко В.М. (Україна); заявник та патентовласник Всеукр. наук.–дослідн. ін-т зв’язку. - № a201103347; заявл. 21.03.2011; опубл. 25.09.2012, Бюл. № 18. – 4 с.

8. Пат. 102793 Україна, МПК B60G 21/00, B62D 21/00. Задня підвіска вантажного автомобіля з електромеханічною трансмісією / Ванжа Г.К., Бас К.М., Крівда В.В. (Україна); заявник та патентовласник Всеукр. наук.–дослідн. ін-т зв’язку. - № a201209023; заявл. 23.07.2012; опубл. 12.08.2013, Бюл. № 15. – 4 с.

9. Пат. 104009 Україна, МПК F16J 1/00, F16C 9/00, F16C 31/00. Кривошипно-шатунний механізм / Зіборов К.А., Ванжа Г.К., Бас К.М., Крівда В.В. (Україна); заявник та патентовласник Всеукр. наук.–дослідн. ін-т зв’язку. - № a201107413; заявл. 16.06.2011; опубл. 25.12.2012, Бюл. № 24. – 4 с.

10. Пат. 104012 Україна, МПК F16J 1/00, F16C 9/00, F16C 31/00. Кривошипно-шатунний механізм / Зіборов К.А., Ванжа Г.К., Бас К.М., Крівда В.В., Захаренко В.О. (Україна); заявник та патентовласник Всеукр. наук.–дослідн. ін-т зв’язку. - № a201109027; заявл. 19.07.2011; опубл. 25.01.2013, Бюл. № 2. – 4 с.

11. Пат. 104044 Україна, МПК F16C 3/00, F16C 9/00, F16C 31/00. Кривошипно-шатунний механізм / Блохін С.Є., Зіборов К.А., Ванжа Г.К., Бас К.М., Захаренко В.О., Федоряченко С.О., Крівда В.В. (Україна); заявник та патентовласник Всеукр. наук.–дослідн. ін-т зв’язку. - № a201202908; заявл. 12.03.2012; опубл. 25.12.2013, Бюл. № 24. – 4 с.

12. Пат. 104207 Україна, МПК B61F 5/38 (2006.01), B61F 7/00, B60B 35/00, E21F 13/00. Шахтний Візок / Зіборов К.А., Ванжа Г.К., Федоряченко С.О. (Україна); заявник та патентовласник Всеукр. наук.–дослідн. ін-т зв’язку. - № a201203180; заявл. 19.03.2012; опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1. – 4 с.

© 2006-2020 Інформація про сайт