Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Счетчик PR-CY.Rank
 

«Тиждень студентської науки – 2013»

24.04.2013 на кафедрі працювала секція «Основи конструювання механізмів і машин» науково-технічної конференції «Тиждень студентської науки – 2013».

Конференція є традиційним щорічним науково-технічним заходом для студентів усіх спеціальностей. Ціль конференції – надати студентам можливість доповісти про самостійно виконані науково-дослідні проекти, обмінятися ідеями й досвідом, співвіднести рівень власних розробок з роботами інших студентів. Створити в студентському середовищі атмосферу творчості для розвитку студента як особистості, що вміє ставити перед собою мету, виконувати поставлені завдання, формулювати думки і доносити їх до інших.

Конференція мала конкурсний характер. У ході роботи експертна комісія визначила кращі студентські роботи й розподілила призові місця.

У секції Основи конструювання механізмів і машин» було зареєстровано 11 доповідей, кращими з яких були визнані:

1. Доповідь студента гр. ГРб-12-3 Зоненко О.О. «Визначення елементів залягання і графічна побудова рудоносного пласта за даними розвідки буровими свердловинами». Науковий керівник: доц. Жовтяк О.С.

2. Доповідь студента гр. ГРг-12-9 Березіна О.А. «Практичне застосування завдань з нарисної геометрії». Науковий керівник: доц. Жовтяк О.С.

3. Доповідь студента гр. ГРг-12-7 Васильчука С.С. «Застосування методу зміни площин проекцій при вирішенні завдань практичного плану». Науковий керівник: доц. Жовтяк О.С.

4. Доповідь студента гр. ТМАм-08-1м Зими Н.В. «Дослідження впливу структури механізму хитного конвейєра на його кінематичні параметри». Науковий керівник: доц. Шляхов Е.М., доц. Мацюк І.Н.

5. Доповідь студента гр. ГРг-12-7 Спрогиса В.С. «Побудова лінії перетину гірничих виробок». Науковий керівник: доц. Жовтяк О.С.

6. Доповідь студента гр. ГРг-12-9 Терещенко О.А. «Застосування локальних кривих в техніці». Науковий керівник: доц. Жовтяк О.С.

Кращі роботи публікуються в збірнику доповідей студентської науково-технічної конференції «Тиждень студентської науки – 2013».

 

01.jpg

02.jpg

03.jpg 04.jpg 05.jpg

week2013u.jpg

Матеріали доповідей


 

  • Доклад студента гр. ГРб-12-3 Зоненко О.О. «Определение элементов залегания и графическое построение рудоносного пласта по данным разведки буровыми скважинами».
  • Доклад студента гр. ТМАм-08-1м Зимы Н.В. «Исследование влияния структуры механизма качающегося конвейєра на его кинематические параметры».
    Статья.
    Доклад.
    Презентация.

© 2006-2019 Інформація про сайт