Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Счетчик PR-CY.Rank

Персональна сторінка

ziborov.jpg

Зіборов Кирило Альбертович, завідуючий кафедри ОКММ, кандидат технічних наук, доцент (Дніпропетровський гірничий інститут, гірничий інженер-механік по спеціальності «Гірничі машини і комплекси»).

Інформація

Інформація 

Праці

Публікації 

Інформація

1. Зіборов Кирило Альбертович, 1966 року народження.

2. Закінчив з відзнакою у 1990 р. Дніпропетровський гірничий інститут за спеціальністю "Гірничі машини і комплекси". Кваліфікація за дипломом – гірничий інженер-механік.

3. Кандидат технічних наук. Дисертацію захистив 03.07.96 р. у спеціалізованій вченій раді Державної гірничої академії України, диплом КН № 011757.

Тема: «Формування кінематичних і динамічних характеристик ланок ходової частини та вибір параметрів складальних пружних коліс шахтного локомотиву [Текст] : дис. канд. техн. наук: 05.15.16 «Гірничі машини»; 05.02.09. «Динаміка і міцність машин, приладів і апаратури» - 1996. - 168 л.

4. Доцент кафедри прикладної механіки, диплом ДЦ № 003445 від 21.12.2001 р. Завідувач кафедри основ конструювання механізмів і машин (до 2005 року – інженерної графіки) з 2000 року.

5. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах 19 років, в тому числі в ДВНЗ «НГУ» - 19 років.

6. Основні етапи трудової та науково-педагогічної діяльності:

- з 01.11.90 р. по 31.10.93 р. - аспірант кафедри прикладної механіки Дніпропетровського гірничого інституту (ДГІ);

- з 01.11.93 р. по 03.01.2000 р. - асистент кафедри прикладної механіки Національної гірничої академії (НГА) України;

- з 04.01.2000 р. по 20.06.2005 - доцент кафедри прикладної механіки Національного гірничого університету (НГУ), завідувач кафедри інженерної графіки;

- з 20.06.2005 дотепер – завідувач кафедри основ конструювання механізмів і машин ДВНЗ «НГУ».

7. Підготовлено навчальні курси для напрямків «Інженерна механіка», «Гірництво», «Автомобільний транспорт»:

«Теорія механізмів і машин» ( 34 лекційних години);

«Деталі машин» ( 64 лекційних години);

«Теорія механізмів і машин та деталі машин» ( 34 лекційних години);

«Механічні передачі гірничих машин» ( 28 лекційних години);

«Ергономіка на автомобільному транспорті» ( 16 лекційних годин);

«Організація та управління виробництвом технічного обслуговування та ремонту автомобілів» ( 24 лекційних години);

виконується керівництво курсовим проектуванням, нормо контролем дипломних проектів за напрямком 7.070106 «Автомобільний транспорт».

8. Наукова робота пов'язана з дослідженнями по створенню методів оптимізації параметрів приводу шахтних локомотивів з підвищеними тягово-гальмівними властивостями. Автор 114 публікацій, з них 68 наукових та 14 навчально-методичного характеру. В співавторстві – 30 авторських свідоцтв та патентів України, Росії.

patentz.jpg

Certified Microsoft Ziborov Educator.jpg

За час роботи виступав як виконавець та відповідальний виконавець тем, виконував науково-дослідні держбюджетні теми:

· ГП-47 «Теоретичне обґрунтування вибору параметрів, інженерна побудова сімейства секційних шахтних локомотивів з підвищеними експлуатаційними показниками»;

· ГП-317 «Теоретическое обоснование технических решений по повышению эксплуатационных характеристик шахтного колесного транспорта»;

· ГП-414 «Розробка теорії, методів розрахунку та технологій створення гірничого обладнання нового покоління» та ін.

та договірні роботи:

· 020301 «Розробка вузла кріплення колісних пар пропарювальної вагонетки»;

· 020302 «Підвищення зносостійких характеристик опор ковзання з високоміцних чавунів».

vagonetka.jpg

val.jpg

   

9. За ініціативою створено на базі кафедри:

· Лабораторія інформаційних технологій проектування (2003 р.);

· Кафедра «Основ конструювання механізмів і машин»на базі кафедри інженерної графіки і «Центру інформаційних технологій проектування» (2005 р.);

· Авторизований навчальний центр САПР Компас (2009 р.);

· Лабораторія проектування UM «Універсальний механізм» (2012 р.).

© 2006-2019 Інформація про сайт