Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

службы мониторинга серверов
Яндекс.Метрика

Збірник наукових трудів конференції: «Сучасні інноваційні технології підготовки інженерних кадрів для гірничої промисловості і транспорту 2017»ISSN 2311-147X Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining and Transport Industry 2017 (CITEPTMTI’2017). Conference Proceedings.


Дата проведення конференції:
13-14 квітня 2017 року.

Державний вищій навчальний заклад
«Національний гірничий університет»

м. Дніпро 

Україна
CITEPTMTI’2017 Procced


ContentsУДК 621.713

ЙМОВІРНІСНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ ПЕРЕХІДНОЇ ПОСАДКИ ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ У ПРОГРАМІ MATHCAD

О.М. Мікяшко1О.М. Теліпко2 С.Т. Пацера3

1 студент гр. ІМмм-15-1, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», м. Дніпро, Україна, e-mail: Zevs1224@bk.ru

студент гр. ІМмм-15-1, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», м. Дніпро, Україна, e-mail: s.telipko@mail.ru

3 кандидат технічних наук, професор кафедри гірничого машинобудування , Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», м. Дніпро, Україна, e-mail: sergei.patsera@yandex.ua

Анотація. Виконано аналіз перехідної посадки з метою визначення відсотків спряжень із зазором чи з натягом. Застосовано ймовірнісний метод аналізу з програмною реалізацією у Mathcad. Одержано результати моделювання для різних рівнів точності технологічного процесу.

Ключові слова: посадка, зазор, натяг, моделювання, ймовірнісний метод, Mathcad.


download pdf  See in PDF format
© 2006-2022 Інформація про сайт