Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

службы мониторинга серверов
Яндекс.Метрика
колесы.gif

Methodological Support and examples of tests on subjects: Theory of mechanisms and machines and machine parts, applied mechanics, specialty of training: mining.

sdo.gif

Methodical materials for Remote Education on discipline "Applied Mechanics (Theory of mechanisms and machines and parts of machines) 's for the period 6.2.2017 to 26.2.2016 for students of group: ГРг-15; ГРб-15; ГРбС-15; ГРгр-15; ГРгрС-15; ГРммС-15; ПКмм-15.

Educational publications recommended by the State Universities, "National Mining University".
  download pdf Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Ергономіка і технічна естетика» для студентів спеціальності 132 Матеріалознавство / К.А. Зіборов, Т.О. Письменкова, О.М. Твердохліб, І.В. Вернер – Дніпро: НТУ «ДП», 2022. – 39 с.
  download pdf Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при виконанні лабораторних робіт з дисципліни «3D моделювання органічних поверхонь» для студентів спеціальності 132 Матеріалознавство / О.М. Твердохліб, І.В. Вернер, Т.О. Письменкова – Д.: НТУ «Дніпровська політехніка», 2022. – 58 с.
  download pdf Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при виконанні лабораторних робіт із використання з використання растрової графіки з дисципліни «Сучасні методи дизайну» для студентів всіх спеціальностей / В.Е. Дитюк, І.В. Вернер, Т.О. Письменкова – Д.:НТУ «Дніпровська політехніка», 2021. – 57 с.
  download pdf Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт з дисципліни «Інженерна графіка» (для студентів спеціальності 132 Матеріалознавство / уклад. Д. О. Довгаль – Дніпро: НТУ «ДП», 2022. – 89 с.
  download pdf Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при виконанні лабораторних робіт із використання з використання векторної графіки з дисципліни «Сучасні методи дизайну» для студентів всіх спеціальностей / Упоряд.: І.В. Вернер, Т.О. Письменкова, О.М. Твердохліб – Д.: НТУ «Дніпровська політехніка», 2021. – 46 с.
  download pdf Зіборов К.А. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи для бакалаврів спеціальності 132Матеріалознавство ОПП «Промислова естетика і сертифікація матеріалів та виробів» / К.А. Зіборов, Н.О. Ротт, Т.О. Письменкова, С.О. Федоряченко; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д.: НТУ«ДП», 2021. – 36 с.
  download pdf Методичні вказівки до виконання курсового проєкту з «Деталей машин і механізмів» для студентів спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія / І.М. Мацюк; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д.: НТУ «ДП», 2021. – 30 с.
  download pdf Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Матеріалознавство» для студентів галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 132 «Матеріалознавство» / Укладачі: Д.В, Лаухін, Н.О. Ротт – Дніпро: НТУ ДП, 2021. – 48 с.
  download pdf Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Прикладне матеріалознавство» для магістрів спеціальності 132 «Матеріалознавство» / Укладачі: Д.В, Лаухін, Н.О. Ротт – Дніпро: НТУ ДП, 2021. – 48 с.
  download pdf Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Сучасні методи зміцнення матеріалів» для студентів галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 132 «Матеріалознавство» / Укладачі: Д.В, Лаухін, Н.О. Ротт – Дніпро: НТУ ДП, 2021. – 51 с.
  download pdf Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Сучасні методи зміцнення матеріалів» для студентів галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 132 «Матеріалознавство» / Укладачі: Д.В. Лаухін, Н.О. Ротт – Дніпро: НТУ ДП, 2021. – 36 с.
  download pdf Методичні вказівки до виконання курсового проекту з ТММ для студентів галузей знань «Механічна інженерія» та «Транспорт» / І.М. Мацюк, Е.М. Шляхов; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2021. – 30 с.
  download pdf Федоскіна О.В. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при виконанні лабораторної роботи «Визначення твердості гум по Шору» для бакалаврів спеціальності 132 Матеріалознавство освітньо-професійної програми «Промислова естетика і сертифікація матеріалів та виробів» дисципліна «Еластомерні матеріали і термопласти» / О.В.Федоскіна; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2021. – 12с.
  download pdf Федоскіна О.В. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при виконанні лабораторної роботи «Визначення характеристик еластомерів» для бакалаврів спеціальності 132 Матеріалознавство освітньо-професійної програми «Промислова естетика і сертифікація матеріалів та виробів» дисципліна «Еластомерні матеріали і термопласти» / О.В.Федоскіна; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2021. – 15 с.
  download pdf Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при виконанні лабораторних робіт з дисципліни «Сучасні WEB технології» для студентів усіх спеціальностей / І.В. Вернер, Т.О. Письменкова, В.Е. Дитюк – Дніпро: НТУ «ДП», 2020. – 68 с.
  download pdf Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при виконанні лабораторних робіт із використання Mathcad з дисципліни «Інформаційні системи і технології у інженерії» для студентів напряму підготовки 131, 132, 274, 275 / І.В. Вернер, Т.О. Письменкова, В.Е. Дитюк – Дніпро: НТУ «ДП», 2020. – 69 с.
  download pdf Інженерна графіка. Методичні рекомендації з проекційного креслення / Т.С. Савельєва, Д.С. Пустовой ; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2020. – 52 с.
  download pdf Федоскіна О.В. Методичні рекомендації до виконання завдання «Акредитація випробувальної лабораторії» при вивчанні дисциплини «Організація діяльності у сфері якості, стандартизації та сертифікації» для магістрів спеціальності 132 Матеріалознавство / О.В.Федоскіна, К.А. Зіборов, В.О.Федоскін; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2019. - 41 с.
  download pdf Зіборов К.А. Методичні рекомендації до проходження передатестаційної практики для магістрів спеціальності 132 Матеріалознавство / К.А. Зіборов, А.О. Логінова, Т.О. Письменкова, С.О. Федоряченко ; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 21 с.
  download pdf Зіборов К.А. Методичні рекомендації до проходження виробничої практики для магістрів спеціальності 132 Матеріалознавство / К.А. Зіборов, А.О. Логінова, Т.О. Письменкова, С.О. Федоряченко ; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 19 с.
  download pdf Мацюк І.М. Аналіз плоского важільного механізму. Методичні вказівки до виконання домашнього завдання з ТММ для студентів, що навчаються за освітньою програмою «Промислова естетика і сертифікація виробничого обладнання» спеціальності 132 «Матеріалознавство» / І.М. Мацюк, Е.М. Шляхов; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 40 с.
  download pdf Мацюк І.М. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів до виконання домашнього завдання за дисципліною «Деталі машин і механізмів» для студентів, що навчаються за освітньою програмою «Промислова естетика і сертифікація виробничого обладнання» спеціальності 132 «Матеріалознавство» / І.М. Мацюк, Е.М. Шляхов, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. НТУ «ДП», 2019. – 30 с.
  download pdf Мацюк І.М. Методичні вказівки до практичних робіт студентів за дисципліною «Технічна біоніка», що навчаються за освітньою програмою «Промислова естетика і сертифікація виробничого обладнання» спеціальності 132 «Матеріалознавство» / І.М. Мацюк, Е.М. Шляхов – Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 18 с.
  download pdf Зіборов К.А. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи для магістрів спеціальності 132 Матеріалознавство / К.А. Зіборов, А.О. Логінова, Т.О. Письменкова, С.О. Федоряченко ; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д.: НТУ «ДП», 2019. – 35 с.
  download pdf Письменкова Т.О. Інформаційні системи і технології у інженерії: Навч. посібник / Т.О. Письменкова, А.О. Логінова, С.О. Федоряченко, О.В. Федоскіна, І.В. Вернер; Дніпро: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2019. – 227 с.
  download pdf Мацюк І.М. Конспект лекцій з дисципліни «Інженерна графіка» для студентів, що навчаються за освітньою програмою «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / І.М. Мацюк, – Д.: ДВНЗ «НГУ», 2018. – 38 с.
  download pdf Мацюк І.М. Конспект лекцій з дисципліни «Прикладна комп'ютерна графіка» для студентів, що навчаються за освітньою програмою «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / І.М. Мацюк, – Д.: ДВНЗ «НГУ», 2018. – 46 с.
  download pdf Мацюк І.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних занять з дисципліни «Прикладна комп'ютерна графіка» для студентів, що навчаються за освітньою програмою «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / І.М. Мацюк, – Д.: ДВНЗ «НГУ», 2018. – 64 с.
  download pdf Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при виконанні курсового проекту з дисципліни «Проектування взаємодії та рендерінг виробничого обладнання» для студентів спеціальності 132 Матеріалознавство / І.В. Вернер, Т.О. Письменкова, А.О. Логінова – Дніпро: НТУ «ДП», 2018. – 59 с.
  download pdf Методичні вказівки для самостійної роботи студентів до лабораторних робіт за дисципліною «Організація діяльності у сфері якості, стандартизації та сертифікації» для студентів, що навчаються за спеціалізацією «Промислова естетика і сертифікація виробничого обладнання» спеціальності 132 «Матеріалознавство» / Упорядники: К.А. Зіборов, А.О. Логінова, О.В. Федоскіна – Д.:НТУ «ДП», 2018. – 17 с.
  download pdf Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів по використанню сучасних Web технологій прі виконанні лабораторних робіт з дисципліни «Продакт дизайн» для студентів спеціальності 132 «Матеріалознавство» / І.В. Вернер, Т.О. Письменкова, А.О. Логінова – Дніпро: НТУ «ДП», 2018. – 60 с.
  download pdf Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при проектуванні взаємодії об’єктів з дисципліни «Проектування взаємодії та рендерінг виробничого обладнання» Частина ІІ «Проектування взаємодії» для студентів спеціальності 132 Матеріалознавство / І.В. Вернер, Т.О. Письменкова, А.О. Логінова – Дніпро: НТУ «ДП», 2018. – 68 с.
  download pdf Методичні рекомендації до виконання індивідуального завдання (в рамках лабораторних робіт) з дисципліни «Комунікативний дизайн» для студентів заочної форми підготовки спеціальностей 131 Прикладна механіка, 132 Матеріалознавство / Т.О. Письменкова, І.В. Вернер – Дніпро: ДП «НТУ», 2018. – 68 с.
  download pdf Методичні рекомендації з виконання креслення нарізей з дисципліни «Інженерна графіка» /О.С. Жовтяк, Т.С. Савельєва, Д. С. Пустовой, – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2018. – 40 с.
  download pdf Методичні рекомендації з використання програмних продуктів тривимірної графіки при виконанні лабораторних робіт з дисципліни «Методи та засоби сучасних дизайнерських рішень» для студентів усіх спеціальностей / І.В. Вернер, Т.О. Письменкова – Дніпро: НГУ, 2018. – 59 с.
  download pdf Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Проектування взаємодії та рендерінг виробничого обладнання» Частина І «Моделювання об'єктів» для студентів спеціальності 132 Матеріалознавство / І.В. Вернер, Т.О. Письменкова – Дніпро: НГУ, 2018. – 50 с.
  download pdf Прикладна комп’ютерна графіка: навч. посіб. / В.В. Проців, К.А. Зіборов, К.М. Бас, Г.К. Ванжа; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2016. – 187 с.
  download pdf «Iнженерна графіка з елементами будівельного креслення» Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» / Т.С. Савельєва, О.C.Жовтяк, О.В. Федоскiна, Г.С.Тен – Д.: НГУ, 2014. – 103 с.
  download pdf Ванжа Г.К. Геометричне креслення [Текст]: навчально-наочний посібник / Г.К. Ванжа, О.С. Жовтяк, О.О. Якушева, А.С. Тен – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 242 с.
  download pdf Ванжа Г.К. Проекційне креслення [Текст]: навчально-наочний посібник / Г.К. Ванжа, С.В. Балашов, Т.А. Кузнецова, О.В. Федоскіна – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 242 с
  download pdf Ванжа Г.К. Складальне креслення [Текст]: навчально-наочний посібник / Г.К. Ванжа, О.С. Жовтяк, О.О. Якушева, І.В. Вернер – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 242 с.
  download pdf Проектування двоступеневих редукторів з використанням САПР КОМПАС [Текст]: навч. посібник / В.В. Проців, К.А. Зіборов, К.М. Бас - Д.: Національний гірничий університет, 2012. - 222 с. іл.
  download pdf Проектування редукторів з використанням САПР КОМПАС [Текст]: навч. посібник / В.В. Проців , К.А. Зіборов, О.М. Твердохліб - Д.: Національний гірничий університет, 2011. - 178 с. іл.
  download pdf Кінематичне і динамічне дослідження плоских важільних механізмів: Навчальний посібник. / І.М. Мацюк, Е.М. Шляхов, К.А. Зіборов. – Д.: Національний гірничий університет, 2009. – 99 с.
  Electronic materials
© 2006-2023 Інформація про сайт