Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

службы мониторинга серверов
Яндекс.Метрика

Збірник наукових трудів конференції: «Сучасні інноваційні технології підготовки інженерних кадрів для гірничої промисловості і транспорту 2017»ISSN 2311-147X Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining and Transport Industry 2017 (CITEPTMTI’2017). Conference Proceedings.


Дата проведення конференції:
13-14 квітня 2017 року.

Державний вищій навчальний заклад
«Національний гірничий університет»

м. Дніпро 

Україна
CITEPTMTI’2017 Procced


ContentsУДК 622.625.28

ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ВУГЛЕДОБУВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

В.В. Слєсарєв1С.В. Козир2

1доктор технічних наук, професор кафедри системного аналізу і управління, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», м. Дніпро, Україна, e-mail: vslesarev@mail.ru

2асистент кафедри системного аналізу і управління, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», м. Дніпро, Україна, e-mail: svitlanakozyr@gmail.com

Анотація. В статті йде мова про використання процесного підходу до управління складною системою – промисловим підприємством, розроблена модель методичного забезпечення управлінням вугледобувним підприємством з позицій процесного підходу.

Ключові слова: процесний підхід; системи управління; бізнес-процеси.


download pdf  See in PDF format
© 2006-2022 Інформація про сайт