Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Счетчик PR-CY.Rank
колесы.gif

Методичне забезпечення для дисципліни "Деталі машин і механизмів", ”Прикладна механіка”.

Навчально-методичні видання рекомендовані НТУ "Дніпровська політехніка".
download pdf Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Ергономіка і технічна естетика» для студентів спеціальності 132 Матеріалознавство / К.А. Зіборов, Т.О. Письменкова, О.М. Твердохліб, І.В. Вернер – Дніпро: НТУ «ДП», 2022. – 39 с.
download pdf Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при виконанні лабораторних робіт з дисципліни «3D моделювання органічних поверхонь» для студентів спеціальності 132 Матеріалознавство / О.М. Твердохліб, І.В. Вернер, Т.О. Письменкова – Д.: НТУ «Дніпровська політехніка», 2022. – 58 с.
download pdf Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при виконанні лабораторних робіт із використання з використання растрової графіки з дисципліни «Сучасні методи дизайну» для студентів всіх спеціальностей / В.Е. Дитюк, І.В. Вернер, Т.О. Письменкова – Д.:НТУ «Дніпровська політехніка», 2021. – 57 с.
download pdf Зіборов К.А. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи для бакалаврів спеціальності 132Матеріалознавство ОПП «Промислова естетика і сертифікація матеріалів та виробів» / К.А. Зіборов, Н.О. Ротт, Т.О. Письменкова, С.О. Федоряченко; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д.: НТУ«ДП», 2021. – 36 с.
download pdf Методичні вказівки до виконання курсового проєкту з «Деталей машин і механізмів» для студентів спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія / І.М. Мацюк; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д.: НТУ «ДП», 2021. – 30 с.
download pdf Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при виконанні лабораторних робіт з дисципліни «Сучасні WEB технології» для студентів усіх спеціальностей / І.В. Вернер, Т.О. Письменкова, В.Е. Дитюк – Дніпро: НТУ «ДП», 2020. – 68 с.
download pdf Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при виконанні лабораторних робіт із використання Mathcad з дисципліни «Інформаційні системи і технології у інженерії» для студентів напряму підготовки 131, 132, 274, 275 / І.В. Вернер, Т.О. Письменкова, В.Е. Дитюк – Дніпро: НТУ «ДП», 2020. – 69 с.
download pdf Інженерна графіка. Методичні рекомендації з проекційного креслення / Т.С. Савельєва, Д.С. Пустовой ; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2020. – 52 с.
download pdf Федоскіна О.В. Методичні рекомендації до виконання завдання «Акредитація випробувальної лабораторії» при вивчанні дисциплини «Організація діяльності у сфері якості, стандартизації та сертифікації» для магістрів спеціальності 132 Матеріалознавство / О.В.Федоскіна, К.А. Зіборов, В.О.Федоскін; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2019. - 41 с.
download pdf Зіборов К.А. Методичні рекомендації до проходження передатестаційної практики для магістрів спеціальності 132 Матеріалознавство / К.А. Зіборов, А.О. Логінова, Т.О. Письменкова, С.О. Федоряченко ; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 21 с.
download pdf Зіборов К.А. Методичні рекомендації до проходження виробничої практики для магістрів спеціальності 132 Матеріалознавство / К.А. Зіборов, А.О. Логінова, Т.О. Письменкова, С.О. Федоряченко ; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 19 с.
download pdf Мацюк І.М. Аналіз плоского важільного механізму. Методичні вказівки до виконання домашнього завдання з ТММ для студентів, що навчаються за освітньою програмою «Промислова естетика і сертифікація виробничого обладнання» спеціальності 132 «Матеріалознавство» / І.М. Мацюк, Е.М. Шляхов; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 40 с.
download pdf Мацюк І.М. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів до виконання домашнього завдання за дисципліною «Деталі машин і механізмів» для студентів, що навчаються за освітньою програмою «Промислова естетика і сертифікація виробничого обладнання» спеціальності 132 «Матеріалознавство» / І.М. Мацюк, Е.М. Шляхов, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. НТУ «ДП», 2019. – 30 с.
download pdf Мацюк І.М. Методичні вказівки до практичних робіт студентів за дисципліною «Технічна біоніка», що навчаються за освітньою програмою «Промислова естетика і сертифікація виробничого обладнання» спеціальності 132 «Матеріалознавство» / І.М. Мацюк, Е.М. Шляхов – Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 18 с.
download pdf Зіборов К.А. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи для магістрів спеціальності 132 Матеріалознавство / К.А. Зіборов, А.О. Логінова, Т.О. Письменкова, С.О. Федоряченко ; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д.: НТУ «ДП», 2019. – 35 с.
download pdf Письменкова Т.О. Інформаційні системи і технології у інженерії: Навч. посібник / Т.О. Письменкова, А.О. Логінова, С.О. Федоряченко, О.В. Федоскіна, І.В. Вернер; Дніпро: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2019. – 227 с.
download pdf Мацюк І.М. Конспект лекцій з дисципліни «Інженерна графіка» для студентів, що навчаються за освітньою програмою «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / І.М. Мацюк, – Д.: ДВНЗ «НГУ», 2018. – 38 с.
download pdf Мацюк І.М. Конспект лекцій з дисципліни «Прикладна комп'ютерна графіка» для студентів, що навчаються за освітньою програмою «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / І.М. Мацюк, – Д.: ДВНЗ «НГУ», 2018. – 46 с.
download pdf Мацюк І.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних занять з дисципліни «Прикладна комп'ютерна графіка» для студентів, що навчаються за освітньою програмою «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / І.М. Мацюк, – Д.: ДВНЗ «НГУ», 2018. – 64 с.
download pdf Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при виконанні курсового проекту з дисципліни «Проектування взаємодії та рендерінг виробничого обладнання» для студентів спеціальності 132 Матеріалознавство / І.В. Вернер, Т.О. Письменкова, А.О. Логінова – Дніпро: НТУ «ДП», 2018. – 59 с.
download pdf Методичні вказівки для самостійної роботи студентів до лабораторних робіт за дисципліною «Організація діяльності у сфері якості, стандартизації та сертифікації» для студентів, що навчаються за спеціалізацією «Промислова естетика і сертифікація виробничого обладнання» спеціальності 132 «Матеріалознавство» / Упорядники: К.А. Зіборов, А.О. Логінова, О.В. Федоскіна – Д.:НТУ «ДП», 2018. – 17 с.
download pdf Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів по використанню сучасних Web технологій прі виконанні лабораторних робіт з дисципліни «Продакт дизайн» для студентів спеціальності 132 «Матеріалознавство» / І.В. Вернер, Т.О. Письменкова, А.О. Логінова – Дніпро: НТУ «ДП», 2018. – 60 с.
download pdf Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при проектуванні взаємодії об’єктів з дисципліни «Проектування взаємодії та рендерінг виробничого обладнання» Частина ІІ «Проектування взаємодії» для студентів спеціальності 132 Матеріалознавство / І.В. Вернер, Т.О. Письменкова, А.О. Логінова – Дніпро: НТУ «ДП», 2018. – 68 с.
download pdf Методичні рекомендації до виконання індивідуального завдання (в рамках лабораторних робіт) з дисципліни «Комунікативний дизайн» для студентів заочної форми підготовки спеціальностей 131 Прикладна механіка, 132 Матеріалознавство / Т.О. Письменкова, І.В. Вернер – Дніпро: ДП «НТУ», 2018. – 68 с.
download pdf Методичні рекомендації з виконання креслення нарізей з дисципліни «Інженерна графіка» /О.С. Жовтяк, Т.С. Савельєва, Д. С. Пустовой, – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2018. – 40 с.
download pdf Методичні рекомендації з використання програмних продуктів тривимірної графіки при виконанні лабораторних робіт з дисципліни «Методи та засоби сучасних дизайнерських рішень» для студентів усіх спеціальностей / І.В. Вернер, Т.О. Письменкова – Дніпро: НГУ, 2018. – 59 с.
download pdf Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Проектування взаємодії та рендерінг виробничого обладнання» Частина І «Моделювання об'єктів» для студентів спеціальності 132 Матеріалознавство / І.В. Вернер, Т.О. Письменкова – Дніпро: НГУ, 2017. – 50 с.
download pdf Методичні рекомендації з геометричного та проекційного креслення з дисципліни «Інженерна графіка» /О.С. Жовтяк, Т.С. Савельєва, Д.С. Пустовой, – Дніпро: ДВНЗ «НГУ», 2017. – 64 с.
download pdf Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комунікативний дизайн» для студентів спеціальності 184 Гірництво / І.В. Вернер, Т.О. Письменкова – Дніпропетровськ: НГУ, 2016. – 48 с.
download pdf Методические указания к лабораторным работам по дисциплинам «Информационные системы и технологии» для студентов обучающихся по направлению подготовки 6.070101 «Транспортные технологии» / Составители: А.А. Логинова, Т.А. Письменкова, С.А. Федоряченко – Д.: НГУ, 2016. – 41 с.
download pdf Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Конструкції і параметри циліндричних та конічно-циліндричних редукторів» з дисциплін «Деталі машин» та «Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання» для студентів галузі знань «27 Транспорт» спеціальності «274 Автомобільний транспорт», галузі знань «13 Механічна інженерія» спеціальностей «131 Прикладна механіка» і «133 Галузеве машинобудування», галузі знань «18 Виробництво та технології» спеціальності «184 Гірництво» / Укладач: К.А. Зіборов, О.М. Твердохліб – Дніпропетровськ: НГУ, 2016. - 32 c.
download pdf «Нарисна геометрія». Збірник задач до виконання аудиторних і домашних завдань студентами напряму підготовки 6.050301 Гірництво/ О.С.Жовтяк, Т.С.Савел’єва, Г.С. Тен - Д.: НГУ, 2016. – 56 с.
download pdf Прикладна комп’ютерна графіка: навч. посіб. / В.В. Проців, К.А. Зіборов, К.М. Бас, Г.К. Ванжа; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2016. – 187 с.
download pdf Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Информационные технологии в механике и на транспорте» для студентов специальности 274 «Автомобильный транспорт» / Составители: А.А. Логинова, Т.А. Письменкова – Д.: НГУ, 2016. – 39 с.
download pdf Методичні вказівки з використання електронних таблиць при виконанні лабораторних робот з дисципліни «Інформатика, алгоритмізація та програмування» для студентів спеціальності 184 Гірництво / Т.О. Письменкова, І.В. Вернер – Д.: НГУ, 2016. – 32 с.
download pdf Аналіз плоского важільного механізму. Методичні вказівки до виконання домашнього завдання для студентів немеханічних спеціальностей, видання перероблене та доповнене / Н.В. Зима, І.М. Мацюк, Е.М. Шляхов. - Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2016. – 40 с.
download pdf Розробка плану АТП з побудовою 3-D моделі будівельної споруди. Методичні рекомендації до лабораторних занять у САПР КОМПАС-3D студентів напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» / К.А. Зіборов, К.М. Бас, О.М. Твердохліб ; Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2015. – 40 с.
download pdf Методичні вказівки з використання векторної графіки у виконанні лабораторних робот з дисципліни «Методи та засоби дизайнерських рішень» для студентів всіх спеціальностей / Упоряд.: О.М. Твердохліб, І.В. Вернер, Т.О. Пісьменкова – Д.: НГУ, 2015. – 46 с.
download pdf Балашов С.В. «Використання засобів AUTOCAD 2012 при створенні креслеників за 3D моделями»: методичні рекомендації для студ. вищ. навч. закл. / С.В. Балашов, І.В. Вернер, Т.О. Письменкова; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2015. – 59 с.
download pdf Методичні рекомендації до лабораторних робіт з використанням програмного продукту Компас - 3D (розділ «Комп’ютерна графіка») для студентів напряму 6.050303 Переробка корисних копалин /Т.С. Савельєва, Т.О. Письменкова О.В. Федоскiна, – Д.: ДВНЗ «НГУ», 2014. – 36 с.
download pdf «Iнженерна графіка з елементами будівельного креслення» Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» / Т.С. Савельєва, О.C.Жовтяк, О.В. Федоскiна, Г.С.Тен – Д.: НГУ, 2014. – 103 с.
download pdf Деталі машин. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання «Розрахунок передачі гвинт-гайка» для студентів напрямів підготовки 6.050502 Інженерна механіка, 6.070106 Автомобільний транспорт.  Автори: К.А. Зіборов, В.В. Проців, О.М. Твердохліб – Д.: ДНВЗ «Національний гірничий університет», 2013. – 39 с.
download pdf Balashov S.V. The methodical instructions for the implementation of laboratory work on the discipline "The Information and Communication Technology for the Presentation of Scientific Researches" / Balashov S.V., Pismenkova T.A., Verner I.V. – Dnepropetrovsk: NMU, 2013. – 39 p.
download pdf Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «інформаційно-комунікаційні технології для презентації наукових робіт» для магістрів, що навчаються на базі підготовки бакалаврів напряму 050301 «Гірництво» / С.В. Балашов, І.В. Вернер, Т.О. Письменкова – Дніпропетровськ: НГУ, 2013. – 41 с.
download pdf Відстань від точки до площини. Паралельність площин. Методичні вказівки до розв’язку задач / О.І. Додатко – Д.: НГУ, 2013. – 15 с.
download pdf Взаємний перетин багатогранників і кривих поверхонь. Методичні вказівки до розв’язку задач / О.І. Додатко – Д.: НГУ, 2013. – 45 с.
download pdf "Iнженерна графіка" (розділ "Комп'ютерна графіка") Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.060101 "Будівництво"/ Т.С. Савельєва, О.О. Якушева, О.В. Федоскiна - Д.: НГУ, 2013. - 38 с.
download pdf Ванжа Г.К. Геометричне креслення [Текст]: навчально-наочний посібник / Г.К. Ванжа, О.С. Жовтяк, О.О. Якушева, А.С. Тен – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 242 с.
download pdf Ванжа Г.К. Проекційне креслення [Текст]: навчально-наочний посібник / Г.К. Ванжа, С.В. Балашов, Т.А. Кузнецова, О.В. Федоскіна – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 242 с
download pdf Ванжа Г.К. Складальне креслення [Текст]: навчально-наочний посібник / Г.К. Ванжа, О.С. Жовтяк, О.О. Якушева, І.В. Вернер – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 242 с.
download pdf Гірничо-комп'ютерна графіка в проекціях з числовими відмітками. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.050301 Гірництво / О.І. Додатко. - Д.: НГУ, 2012. - 49 с.
download pdf Деталі машин. Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи "Вивчення конструкцій підшипників кочення" для студентів напрямів підго-товки, 6.050502 Інженерна механіка, 6.070106 Автомобільний транспорт. - Ав-тори: К.А. Зіборов, В.В. Проців, І.В. Вернер, О.М. Твердохліб - Д.: ДНВЗ "Національний гірничий університет", 2012. - 32 с.
download pdf Підйомно-транспортне обладнання автотранспортних підприємств і станцій технічного обслуговування. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання "Розрахунок вантажопідйомного приладу" для студентів напряму підготовки 6.070106 Автомобільний транспорт. (Автори: В.В. Процив, В.О. Захаренко - Д.: Національний гірничий університет, 2012. - 44 с.
download pdf Проектування двоступеневих редукторів з використанням САПР КОМПАС [Текст]: навч. посібник / В.В. Проців, К.А. Зіборов, К.М. Бас - Д.: Національний гірничий університет, 2012. - 222 с. іл.
download pdf Нарисна геометрія та інженерна графіка. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з використанням програмного продукту Компас 3-D v.12 "Основи комп'ютерної графіки. Геометричне креслення" для студентів напряму підготовки 6.050303 Переробка корисних копалин / Упоряд.: Т.С. Савельєва, Т.О. Письменкова, Ю.Г. Стєпашко.- Д.: ДВНЗ "НГУ", 2012. - 58 с.
download pdf Проектування редукторів з використанням САПР КОМПАС [Текст]: навч. посібник / В.В. Проців , К.А. Зіборов, О.М. Твердохліб - Д.: Національний гірничий університет, 2011. - 178 с. іл.
download pdf Практикум до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерна техніка та програмування" для студентів напряму 0701 "Транспортні технології" / М.О. Дудко, С.В. Балашов, Т.О. Письменкова, С.В. Розов. Дніпропетровськ: Вищий державний навчальний заклад Д.: НГУ , 2011. - 56 с.
download pdf Практикум виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інформаційні системи і технології" для студентів напряму 070101 "Транспортні технології" /М.О. Дудко, Т.О. Письменкова, Г.С. Тен, - Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2011. - 87 с.
download pdf Загальні принципи створення текстових документів в Microsoft Word. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерна техніка та програмування" (розділ "Текстовий процесор WORD") для студентів напряму підготовки 6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту) / С.В. Балашов, М.О. Дудко, С.В. Розов - Д.: Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", 2011. - 18 с.
download pdf Форматування, використання стилів форматування, маркірованих і нумерованих списків, створення змісту в Microsoft Word. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерна техніка та програмування" (розділ "Текстовий процесор WORD") для студентів напряму підготовки 6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту) / С.В. Балашов, М.О. Дудко, С.В. Розов - Д.: Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", 2011. - 14 с.
download pdf Побудова таблиць, використання редактора формул в Microsoft Word. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерна техніка та програмування" (розділ "Текстовий процесор WORD") для студентів напряму підготовки 6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту) / С.В. Балашов, М.О. Дудко, С.В. Розов - Д.: Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", 2011. - 13 с.
download pdf Робота з графічними об'єктами і рисунками в Microsoft Word. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерна техніка та програмування" (розділ "Текстовий процесор WORD") для студентів напряму підготовки 6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту) / С.В. Балашов, М.О. Дудко, С.В. Розов - Д.: Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", 2011. - 14 с.
download pdf "Графічне оформлення схем електричних принципових" методичні вказівки до практичних занять для студентів напрямів підготовки 0501 інформатика та обчислювальна техніка; 0502 автоматика та управління; 0507 електротехніка та електромеханіка; 0509 радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок; 0510 метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології та 1701 інформаційна безпека. / С.В. Балашов, Л.М. Благодарна, Г.С. Тен. - Дніпропетровськ.: НГУ, 2010.-30 с.
download pdf Основи використання системи комп'ютерної графіки AutoCAD 2007. Методичні рекомендації до навчально-комп'ютерної практики для студентів напряму підготовки 6.050301 Гірництво / О.І. Додатко, С.В. Балашов, О.С. Жовтяк, Т.С. Савельєва; за ред. О.І. Додатка. - Д.: Національний гірничий університет, 2010. - 56 с.
download pdf Методичні вказівки з використання програмного продукту Компас 3-D v.10 у виконанні практичних робот з дисципліни "Машинобудівне комп'ютерне креслення" для студентів спеціальності 6.090202 "Технологія машинобудування" Частина 1 - Геометричне креслення / Упоряд.: Г.К. Ванжа, І.В. Вернер.- Д.: НГУ, 2009. - 36 с.
download pdf Використання програмного продукту Adobe Photoshop CS 2 для дизайнерських рішень. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.030601 менеджмент / Упоряд.: С.В. Балашов, І.В. Вернер, Т.О. Пісьменкова - Дніпропетровськ: НГУ, 2009. - 44 с.
download pdf Розрахунок циліндричної зубчастої передачі. Методичні вказівки до виконання домашнього завдання для студентів, що навчаються за напрямами «Гірництво», «Переробка корисних копалин», «Автомобільний транспорт» та «Транспортні технології». / Упоряд.: К.А. Зіборов, І.М. Мацюк, Е.М. Шляхов. – Д.: НГУ, 2009. – 28 с.
download pdf Кінематичне і динамічне дослідження плоских важільних механізмів: Навчальний посібник. / І.М. Мацюк, Е.М. Шляхов, К.А. Зіборов. – Д.: Національний гірничий університет, 2009. – 99 с.
download pdf Методичні вказівки з основ будівельного креслення для студентів напрямків 0921 «Будівництво» і 0503 «Розробка корисних копалин» / Т.С. Савельєва, Л.М. Благодарна, О.В. Федоскіна - Д.: НГУ, 2009.- 31 с.
download pdf Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт №1 і №2 з «Нарисной геометрії» для студентів напрямку 0503 ( 0903) «Гірництво» / Укл.: О.С.Жовтяк, Т.С.Савельєва, Л.М.Благодарна. – Дніпропетровськ.: НГУ, 2009.– 19 с.
download pdf Матеріали методичного забезпечення дисципліни "Інформатика" для студентів напряму підготовки 6.070106 Автомобільний транспорт // Упоряд: І.М. Мацюк, Т.О. Письменкова, І.В. Вернер - Д.: НГУ, 2008. - 26 с.

Електронні матеріали
© 2006-2022 Інформація про сайт