Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Счетчик PR-CY.Rank

Збірник наукових трудів конференції: «Сучасні інноваційні технології підготовки інженерних кадрів для гірничої промисловості і транспорту 2017»ISSN 2311-147X Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining and Transport Industry 2017 (CITEPTMTI’2017). Conference Proceedings.


Дата проведення конференції:
13-14 квітня 2017 року.

Державний вищій навчальний заклад
«Національний гірничий університет»

м. Дніпро 

Україна
CITEPTMTI’2017 Procced


ContentsУДК 378:005.6

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПОЛІТИКИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО СТРАТЕГІЇ НА ОСНОВІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ (ESG)

М.А. Алексєєв1В.О. Салов2, С.А. Ус3

1доктор технічних наук, професор кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», г. Дніпро, Україна, e-mail: keila48@mail.ru

кандидат технічних наук, професор кафедри транспортних систем і технологій, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», г. Дніпро, Україна, e-mail: salov.v.a@nmu.one

3кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри системного аналізу і управління, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», г. Дніпро, Україна, e-mail: us.s.a@nmu.one

Анотація. В роботі проведено аналіз відповідності внутрішньої системи забезпечення якості університету європейським стандартам ESG. Визначено систему індикаторів щодо політики забезпечення якості. Запропоновано заходи щодо подальшого розвитку внутрішньої системи забезпечення якості.

Ключові слова: забезпечення якості вищої освіти, стандарти забезпечення якості освіти ESG, SWOT-аналіз.


download pdf  See in PDF format
© 2006-2022 Інформація про сайт