Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Счетчик PR-CY.Rank

Напрямки наукових досліджень кафедри

Кафедра ОКММ бере участь в державній тематиці наукових досліджень. Так в рамках теми ГП 414 розроблялися тягові і гальмівні системи шахтного шарнірно-зчленованого локомотиву Э 10.

По господарських договорах з підприємствами різних форм власності виконуються роботи із створення вдосконалених підшипникових вузлів шахтних вагонеток і пропарювальних візків цегельних заводів.

Кафедра залучає зацікавлених студентів до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської і винахідницької роботи в гірській та машинобудівній галузях науки, техніки, а також виявляє і підтримує обдарованих студентів, створює умови для розширення наукових знань та їх реалізації.

Студенти, аспіранти та молоді викладачі кафедри беруть участь і займають призові місця в різних конкурсах і конференціях, представляючи результати своїх науково-дослідних робот. За останні роки зроблено наступне:

  • 26 вересня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.080.08 при Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» відбувся успішний захист дисертаційної роботи за спеціальністю: 05.02.09 – «Динаміка та міцність машин» асистента кафедри основ конструювання механізмів і машин Федоскіної Олени Валеріївни. Тема дисертаційної роботи, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: “Динаміка віброударного подрібнювача з похилою робочою камерою ” (науковий керівник – д.т.н., професор Франчук В.П.);
  • 9 лютого 2018 року на спеціалізованій раді Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України відбувся захист дисертаційної роботи за спеціальністю: 05.05.06 – «Гірничі машини» асистента кафедри основ конструювання механізмів і машин Логінової Анастасії Олександрівни. Тема дисертаційної роботи, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: “Обґрунтування раціональних параметрів та кінематичної схеми ударно-відцентрового дезінтегратору” (науковий керівник – к.т.н., доцент Зіборов К.А.);
  • 3 липня 2017 року на спеціалізованій раді Інституту вищої освіти НАПН України (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) старшим викладачем кафедри основ конструювання механізмів і машин Письменковою Тетяною Олександрівною була успішно захищена дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук. Тема дисертаційної роботи «Педагогічні засади діагностики результатів загальноінженерної підготовки бакалаврів гірництва» (науковий керівник д.п.н, доцент Таланова Ж.В.);
  • 07 липня 2016 р. на спеціалізованій раді ДВНЗ «НГУ» (спеціальність 05.26.01 – Охорона праці) викладачем кафедри основ конструювання механізмів і машин Пустовим Дмитром Сергійовичем була успішно захищена дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук. Тема дисертаційної роботи: «Підвищення ефективності очищення повітря від пилу в аспіраційних системах збагачувальних фабрик» (науковий керівник проф. В.І. Голінько);
  • 25 грудня 2014 року на засіданні Спеціалізованої вченої ради за спеціальністю «Гірничі машини» при Національному гірничому університеті відбувся захист кандидатської дисертації асистента кафедри основ конструювання механізмів і машин Федоряченко Сергія Олександровича. Тема дисертаційної роботи, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: «Обгрунтування буксового вузла шахтної вагонетки» (науковий керівник – к.т.н., доцент Зіборов К.А.).

3 березня 2016 року в Національному гірничому університеті, за безпосередньої участі кафедри основ конструювання механізмів і машин, відбувся семінар «Сучасні технології виробництва: від моделі до готового виробу».

В рамках семінару виступили:

- генеральний директор ІК «Технополіс» Трунов Д.О. з презентацією САПР PTC Creo призначеного для проектування і підготовки виробництва, і PLM PTC Windchill призначеного для управління інженерними даними та процесами розробки.

- заступник голови представництва Gertner Service GmbH Науменко О.Л.;

- сервіс-інженер Gertner Service GmbH Швед О.С. з оглядом діяльності компанії Heidenhain

- керівник відділу розрахункових систем ІК «Технополіс» Оробченко О.П. з презентацією академічної програми PTC Inc. і Gertner Service GmbH для ВНЗ України;


20 листопада 2014 року відбулася зустріч представників кафедри основ конструювання механізмів і машин з представниками керівництва НДПІ «Механобрчермет» (Україна, м. Кривий Ріг)

У заході взяли участь: курівник комплексної переробки мінеральної сировини НДПІ «Механобрчермет» Белан О.М., старший науковий співробітник НДПІ «Механобрчермет» Корж В.М, завідувач кафедри основ конструювання механізмів і машин Зіборов К.А., доцент кафедри управління на транспорті Трубіцин М.М., асистент кафедри основ конструювання механізмів і машин Федоряченко С.О., аспірант кафедри автомобілів і автомобільного господарства Логінова А.О.

В ході зустрічі було знайдено можливі шляхи розвитку співробітництва зокрема перспектив підписання угоди щодо науково-технічного співробітництва, і досягнуто взаєморозуміння по низці питань.


29 квітня 2014 року експертна група кафедр ОКММ і ТГМ відвідала ПАО "Дніпропетровський стрілочний завод" на запрошення адміністрації підприємства. Основним видом діяльності заводу є виробництво стрілочних переведень для магістрального транспорту і випуск продукції для промислового транспорту і ГЗКів.

Основна продукція заводу - стрілочні переведення для швидкісних і високошвидкісних магістральних доріг із швидкістю проходження пасажирських поїздів до 200 км/год. Кількість персоналу, що працює на сьогодні, більше 1200 чоловік. Здійснюючи постачання на внутрішній ринок, підприємство експортує продукцію у всі країни СНД. Дніпропетровські стрілочні переведення успішно експлуатуються в країнах Балтії і Латинської Америки, на Кубі, в Монголії, Сирії, Гвінеї, Пакистані, Іраку, В'єтнамі, Болгарії, Індії, Ірані, Туреччині.

На повістку зустрічі було винесено питання про відновлення працездатності унікального для нашої промисловості портального преса, призначеного для правки стрілочних відливів.

Результатом зустрічі стала угода про проведення детальної експертизи і розробка рекомендацій по введенню преса в експлуатацію.

facktory.jpg


24 березня 2014 року в рамках довготривалої програми партнерства і співробітництва представники кафедри основ конструювання механізмів і машин у складі доц. Зіборова К.А, доц. Ванжи Г.К., інж. Поволоцької Ю.В. відвідали підприємство ТОВ «ПРОСКО РЕСУРСИ» - провідне гірничодобувне підприємство України, що займається розробкою родовищ, розвитком проектів і видобутком і збагаченням каолінів і кварцових пісків (http://www.kaolin.com.ua).

У ході візиту обговорювалися питання розвитку співробітництва за різними напрямами наукової діяльності, впровадження результатів досліджень у виробництво та багато інших. У результаті було досягнуто домовленості про технічну взаємодопомогу.

plant.jpg


zavtra.jpg

- участь у щорічному конкурсі Стипендіальна програма «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука;

diplom1.jpg  diplom2.jpg
 diplom3.jpg

- участь у щорічному конкурсі «Будущие АСы КОМПьютерного 3-D моделирования»;

konf1.jpg  konf2.jpg  konf3.jpg

- участь у внутрішніх, міжобласних і міжнародних конференціях;

pub1.jpg  pub2.jpg  pub3.jpg

- публікація статей в спеціалізованих виданнях.

За останній час отримана велика кількість патентів на корисні моделі та винаходи. Також молоді викладачі кафедри і аспіранти готують свої науково-дослідні роботи до захисту.

patentz.jpg Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт