Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Счетчик PR-CY.Rank

 Історія створення кафедри  

Викладання нарисної геометрії та технічного креслення в інституті почалося зразу ж з перших днів його заснування, тобто з 1899 р.

first300.jpg

Першим та на протязі багатьох років єдиним штатним викладачем цих дисциплін був Інженер-технолог А.Ф. Родзевич-Белевич.

Лекції з нарисної геометрії студенти слухали у першому півріччі (2 години на тиждень), на яких виконували креслення епюрів. В обох півріччях загальне керівництво кресленням здійснював  А.Ф. Родзевич-Белевич при сприянні позаштатного асистента гірничого інституту А.М. Павлова.

У 1899 р. був заснований кабінет технічного креслення, який  до 1924 р. налічував більше 500 екземплярів “машиних частин та цілих машин” та  обслуговував усі факультети інституту як модельна при вивченні курсу креслення. Керував кабінетом з моменту його заснування та до 1911 р. також А.Ф. Родзевич-Белевич.

1.jpg


zal1913.jpg

У подальшому кабінетом завідували викладачі різних кафедр інституту: у 1911-1914 рр. – ад’юнкт прикладної механіки В.М. Маковський, в майбутньому заслужений професор України, великий вчений, ректор інституту; у 1914-1917 рр. – викладач гірничозаводської механіки А.М. Шергін, а у 1917-1921 рр. – доцент маркшейдерського мистецтва І.П. Бухинник. У 1921-1922 рр. при інституті було два кабінети технічного креслення: першим до 1926 р. завідував І.П. Бухинник, а далі професор будівничого мистецтва С.П. Гомелля (1926-1930 рр.), другим – доцент технології металів та організації підприємств Н.І. Резніков (1930 р.).

Makovsky.jpgBuhinik.jpg

Ці викладачі окрім своїх основних курсів вели також курси нарисної геометрії та креслення. Крім того, до учбової роботи в різні роки (1899 – 1930 рр.) були залучені позаштатні асистенти інженери – виробники (Н.Ф. Ермолаєв, А.М. Цейтлін, К.Н. Мореходов, І.Е. Яхотнов, А.М. Павлов, І.Д. Юницький та ін.). З 1 жовтня 1930 р. утворена доцентура з нарисної геометрії та креслення, а її завідувачем був призначений доц. І.Д. Юницький, який водночас завідував і доцентурою з технології металів. З цього часу учбовий процес в основному став забезпечуватися штатними викладачами (І.Д. Юницький, А.Е. Локшин, А.П. Гельмерсен та ін.).

У 1937 р. технологія металів виділилась в окрему кафедру технології металів, а кафедрою графіки став завідувати Іван Дмитрович Юницький (1899 р.н.), інженер-технолог, який закінчив Київський політехнічний інститут у 1915 році, кандидат технічних наук (1941р.), в інституті працював в 1930-1948 рр. , завідував кафедрою до 1941 року та в 1944-1948 рр.

В період перебування інституту в Караганді (1941-1944р.) обов’язки завідуючого кафедрою виконував Адольф Іванович Вишневський (1908 р.н.), інженер-електрик сильних струмів, закінчив Київський енергетичний інститут у 1930 році, кандидат технічних наук (1942 р.), доцент (1943 р.).

У 1948-1975 рр. кафедрою завідувала Евгенія Кузмінічна Комарова (1915 р.н.), інженер, закінчила Ленінградський гірничій інститут в 1939 р., кандидат технічних наук (1944 р.), доцент (1946 р.).

У 1976-1985 рр. посаду завідуючого кафедрою займав Андрій Кіндратович Коврижин (1930 р.н.), інженер, закінчив Сибірський металургійний інститут у 1952 році, доктор технічних наук (1976 р.), професор (1984 р.).

З 1985 року кафедрою завідував Опанас Семенович Жовтяк (1937р.н.), інженер, закінчив ДГУ у 1959 році, кандидат технічних наук (1968 р.), доцент (1969 р.).

Komarova.jpgKovrijin.jpgjovtyak.jpg


Тривалий час на кафедрі працювало багато талановитих викладачів: Т.Л.Лашкевич (1946-1969), А.П. Гельмерсен (1933-1941, 1943-1958), А.Е. Локшин (1930-1957), З.М. Корсунь (1944-1962), Т.Я. Єгорова (1950-1969). Викладачами високої кваліфікації були В.П. Романова (1952-1973), К.С. Харченко (1944-1973), К.О.Ткаченко (1962-1973), Л.В. Кудлов (1950-1976), Н.Н. Хлебнікова (1953-1973), В.Т. Писанко (1966-1975), Л.Г. Шишкова (1966-1986), В.М. Буц (1946-1969), Н.К. Ладичук (1976-1980), Г.І. Слєпухов (1968-1989), Л.М. Шифрін (1984-1991).

Педагогічний склад кафедри формувався, як правило, з випускників вуза. На кінці 1991 р. на кафедрі працювали 17 викладачів: доценти С.І. Попов (з 1967 р.), В.О. Куліченко (з1969 р.), М.П. Балабан (з 1982 р.), О.І. Додатко (з1985 р.), М.О. Дудко (з 1985 р.), Т.А. Кузнєцова (з 1985 р.), Г.К. Ванжа (з 1983 р.); асистенти, кандидати технічних наук М.К. Масленко (з 1986 р.), Я.Я. Лебедєв (з 1989 р.), С.В. Балашов (з 1990 р.), В.М. Беспалько (з 1991 р.); асистенти: Н.Я. Філонова (з 1962 р.), А.І. Гусаревич (з 1977 р.) , Л.М. Благодарна (з 1982 р.), З.В. Шевченко (з 1984 р.), О.О. Якушева (з 1986 р.).

Велику допомогу в організації учбового процесу надають старші лаборанти В.П. Цокур та Ольховик Т.В., лаборанти Е.Д. Кущова та Р.П. Полюшкіна.

В 1989 році на базі кафедри проведена Всесоюзна науково–методична конференція гірничих вузів та факультетів Радянського Союзу.

У червні 1990р. на базі кафедри була проведена науково-методична конференція гірничих  вузів та факультенів країни “Шляхи удосконалення викладання інженерно-графічних курсів для студентів гірничих спеціальностей”, видані тезеси доповідей участників конференції.

Власної аспірантури кафедра інженерної графіки на мала, тому колектив поповнювався кандидатами технічних наук, які готували дисертації на різних кафедрах ДГІ та інших вузів.

Науково-дослідна робота кафедри націлена на виконання засобів машиної графіки для графічних побудов, створення на базі ПЕОМ учбових та контролюючих програм. До цієї роботи притягнуті всі викладачі кафедри, а її науковими керівниками були доц. Л.М. Шифрін, а потім – доц. Дудко О.М.

Починаючи з 2000 року кафедра щорічно приймає участь у міжнародних семінарах “Новітні комплексні рішення в галузі інформативних технологій”, які організовує компанія „АСКОН” (Росія) разом з Київським політехнічним інститутом. А також приймала участь в організації проведення міжнародної науково–технічної конференції „Проблеми механіки гірничо–металургійного комплексу”. Разом з компанією „Технополіс” (Київ) співробітниками кафедри проведено на базі університету (29.05.2002) науково–практичний семінар „Сучасні методи проектування, інженерного аналізу та управління” за участю провідних фахівців машинобудівної галузі.

На кафедрі в 2003 році створено «Центр інформаційних технологій проектування», який об'єднує 4 комп'ютерні класи, оснащені сучасною обчислювальною технікою і новими програмними засобами.

calss.jpg

В 2005 році на базі кафедри інженерної графіки, прикладної механіки і «Центру інформаційних технологій проектування» створена кафедра «Основ конструювання механізмів і машин».

Співпрацюючи з кафедрою збагачення корисних копалин в 2006 р. І.М. Мацюк захищено кандидатську дисертацію тема якої пов’язана із вдосконаленням технології переробки буровугільних шламів. І зараз сумісно з цією кафедрою опубліковано багато наукових статей і ведеться робота з написання монографії.

Кафедра в 2009 р. створила «авторизований учбовий центр АСКОН з програмних продуктів КОМПАС–3D», в якому сертифіковані спеціалісти ведуть підготовку студентів з використанням новітніх комп'ютерних технологій. Щорічно спільно з компанією «АСКОН» проводиться  міжнародний «Конкурс Асів 3D–моделювання» в якому бере участь, як викладацький склад, так і студенти. Комплексне використовування систем КОМПАС–3D, електронних довідників, матеріалів і сортаментів дозволяє змоделювати в умовах учбової лабораторії роботу конструкторського, технологічного або проектного бюро. Використовування в учбовому процесі сучасної комп'ютерної техніки і ліцензійного програмного забезпечення «КОМПАС–3D» фірми АСКОН, а також ліцензійних програмних продуктів фірми DELCAM: Power Shape, Power Mill, CopyCAD, ArtCAM та інш., які використовуються в рамках «Delcam Approved Training Centre» (учбовий центр DELCAM створений в 2008 р.) дозволяє вести підготовку кваліфікованих фахівців в галузі проектування, конструювання і технологічної підготовки виробництва.

В даний час на кафедрі навчаються студенти всіх технічних спеціальностей університету та напряму підготовки – менеджмент. До кожного напряму підготовки підхід окремий, викладання однієї тієї ж дисципліни ведеться з урахуванням тих навичок, які знадобляться студентам при подальшому вивченні фахових предметів. З появою сучасних комп'ютерних програм з'явились нові можливості для навчання студентів, так наприклад, для напряму «Переробка корисних копалин» введена нова дисципліна «Прикладна комп'ютерна графіка», за допомогою якої майбутні фахівці отримують навички з 3D–моделювання гірничо–збагачувального обладнання, що є невідємною частиною їх спеціальності.

Кафедрою встановлені і підтримуються двосторонні зв'язки з навчальними, науковими і промисловими підприємствами України. Фахівці кафедри постійно приймають участь в міжнародних семінарах із сучасних комплексних рішень в питаннях інформаційних технологій проектування технічних систем.

 


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт