Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Счетчик PR-CY.Rank

Збірник наукових трудів конференції: «Сучасні інноваційні технології підготовки інженерних кадрів для гірничої промисловості і транспорту 2017»ISSN 2311-147X Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining and Transport Industry 2017 (CITEPTMTI’2017). Conference Proceedings.


Дата проведення конференції:
13-14 квітня 2017 року.

Державний вищій навчальний заклад
«Національний гірничий університет»

м. Дніпро 

Україна
CITEPTMTI’2017 Procced


ContentsУДК 662.7

МОТОРНІ ПАЛИВА НА ОСНОВІ ПРОСТИХ ЕФІРІВ

Г.О. Аржаєв1, М.М. Балака2

1викладач вищої категорії, викладач-методист спецдисциплін «Машинобудування та 
матеріалообробка», Миколаївський будівельний коледж Київського національного 
університету будівництва і архітектури, м. Миколаїв, Україна

2асистент кафедри будівельних машин, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна, e-mail:  maxim.balaka@gmail.com

Анотація. В роботі проаналізовано фізико-хімічні, експлуатаційні та екологічні вла­стивості моторних палив на основі простих ефірів. Розглянута можливість їх застосування в двигунах транспортних засобів шляхом порівняння з нафтовими паливами.

Ключові слова: моторне паливо, ефір, нафта.


download pdf  See in PDF format
© 2006-2022 Інформація про сайт