Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Счетчик PR-CY.Rank

Збірник наукових трудів конференції: «Сучасні інноваційні технології підготовки інженерних кадрів для гірничої промисловості і транспорту 2017»ISSN 2311-147X Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining and Transport Industry 2017 (CITEPTMTI’2017). Conference Proceedings.


Дата проведення конференції:
13-14 квітня 2017 року.

Державний вищій навчальний заклад
«Національний гірничий університет»

м. Дніпро 

Україна
CITEPTMTI’2017 Procced


ContentsУДК 662.7

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ СИНТЕТИЧНОГО МОТОРНОГО ПАЛИВА

М.М. Балака

асистент кафедри будівельних машин, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна, e-mail:  maxim.balaka@gmail.com

Анотація. Проведено аналіз сучасного стану розвитку технологій отримання синтетичного моторного палива з твердих горючих копалин і природного газу. Показано, що однією з найбільш ефективних технологій отримання високоякісних палив та інших вуглеводневих продуктів є процес GTL (газ в рідину). Технологія ще не досягла широкого комерційного застосування внаслідок високої технічної складності переробки та можливих інвестиційних ризиків, однак GTL може мати економічні переваги при отриманні легких нафтопродуктів.

Ключові слова: синтетичне моторне паливо, технологія виробництва, природний газ, тверді горючі копалини.


download pdf  See in PDF format
© 2006-2022 Інформація про сайт