Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Счетчик PR-CY.Rank

Збірник наукових трудів конференції: «Сучасні інноваційні технології підготовки інженерних кадрів для гірничої промисловості і транспорту 2017»ISSN 2311-147X Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining and Transport Industry 2017 (CITEPTMTI’2017). Conference Proceedings.


Дата проведення конференції:
13-14 квітня 2017 року.

Державний вищій навчальний заклад
«Національний гірничий університет»

м. Дніпро 

Україна
CITEPTMTI’2017 Procced


ContentsУДК 681.518:534.1

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ СПІРАЛЬНОГО КЛАСИФІКАТОРА ДЛЯ ЗАДАЧ КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ

В.І. Дмітрієв1Ю.О. Шевченко2

1старший викладач кафедри системного аналізу і управляння, Державний вищий 
навчальний заклад «Національний гірничий університет», м. Дніпро, Україна, 
e-mail: valerii-dmitriev@mail.ru

2асистент кафедри системного аналізу і управляння, Державний вищий 
навчальний заклад «Національний гірничий університет», м. Дніпро, Україна, 
e-mail: shevchenko.yu.o@nmu.one

Анотація. В роботі розглянута електромеханічна система спірального класифікатора, дана оцінка її ролі при рудопідготовці в замкнутому циклі подрібнення, обґрунтовані можливості контролю продуктивності по пісках (по ре циклу) і оцінки технічного стану спіралі.

Ключові слова: електромеханічна система, спіральний класифікатор, коливання, амплітудо-частотний аналіз,динамічна складова моменту,продуктивність рециклу по піску.


download pdf  See in PDF format
© 2006-2022 Інформація про сайт