Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Счетчик PR-CY.Rank

Збірник наукових трудів конференції: «Сучасні інноваційні технології підготовки інженерних кадрів для гірничої промисловості і транспорту 2017»ISSN 2311-147X Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining and Transport Industry 2017 (CITEPTMTI’2017). Conference Proceedings.


Дата проведення конференції:
13-14 квітня 2017 року.

Державний вищій навчальний заклад
«Національний гірничий університет»

м. Дніпро 

Україна
CITEPTMTI’2017 Procced


ContentsУДК :62.181.1

ІМІТАЦІЙНИЙ МЕТОД ПЕРЕВІРКИ АДЕКВАТНОСТІ АЛГОРИТМУ АПРОКСИМАЦІЇ ДИСКРЕТНО ЗАДАНОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ПОВЕРХНІ

К.М. Головинська1, О.Л. Войчишен2, С.Т. Пацера3

1 Магістр групи 131м-16-1, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», м. Дніпро, Україна, e-mail: 380663688890katia18@gmail.com

2 Здобувач кафедри технології гірничого машинобудування, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», м. Дніпро, Україна, e-mail: saprtm@i.ua

Кандидат технічних наук, професор кафедри технології гірничого машинобудування, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», м. Дніпро, Україна, e-mail:sergei.patsera@yandex.ua

Анотація. Розроблено алгоритм та його програмна реалізація в Microsoft Excel перевірки адекватності алгоритму апроксимації дискретно заданої циліндричної поверхні.

Ключові слова: алгоритм, математична модель, циліндрична поверхня, відхилення форми.


download pdf  See in PDF format
© 2006-2022 Інформація про сайт