Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Счетчик PR-CY.Rank

Збірник наукових трудів конференції: «Сучасні інноваційні технології підготовки інженерних кадрів для гірничої промисловості і транспорту 2017»ISSN 2311-147X Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining and Transport Industry 2017 (CITEPTMTI’2017). Conference Proceedings.


Дата проведення конференції:
13-14 квітня 2017 року.

Державний вищій навчальний заклад
«Національний гірничий університет»

м. Дніпро 

Україна
CITEPTMTI’2017 Procced


ContentsУДК 622. 23: 05459

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ГУМОВОЇ ФУТЕРОВКИ БАРАБАННИХ КУЛЬОВИХ МЛИНІВ ПЕРШОЇ СТАДІЇ ПОДРІБНЕННЯ

Є.В. Калганков, І.М. Цаніді

аспіранти відділу механіки еластомірних конструкцій гірничих машин, інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України, м. Дніпро, Україна, e-mail: kalhankov.ye.v@dsau.dp.ua

Анотація. В статті розглянуто проблеми забезпечення довговічності гумових футеровок шарових барабанних млинів. Встановлено основні види та характер зносу гумової футеровки, що виникають в процесі роботи млина та виділено найбільш актуальні, що суттєво впливають на довговічність футеровки, а саме гідро-абразивно-втомний знос який утворює хвилясту поверхню матеріалу. Наведено методику та результати визначення ступеня зносу матеріалу за енергетичним критерієм руйнування. Обчислено енергію руйнування в одиниці об’єму матеріалу від дії абразивного та втомного зносів. Пропонується отримані дані використовувати в розрахунку довговічності гумових футеровок.

Ключові слова: довговічність, знос, гумова футеровка, енергія руйнування, втомний знос, гідро-абразивний знос, стадія подрібнення, млин.


download pdf  See in PDF format
© 2006-2022 Інформація про сайт