Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Счетчик PR-CY.Rank

Збірник наукових трудів конференції: «Сучасні інноваційні технології підготовки інженерних кадрів для гірничої промисловості і транспорту 2017»ISSN 2311-147X Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining and Transport Industry 2017 (CITEPTMTI’2017). Conference Proceedings.


Дата проведення конференції:
13-14 квітня 2017 року.

Державний вищій навчальний заклад
«Національний гірничий університет»

м. Дніпро 

Україна
CITEPTMTI’2017 Procced


ContentsУДК 004.415

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ДОДАТКУ ЗА ДОПОМОГОЮ МОВИ XAML

Н.В. Карпенко1, І.А. Гаращук2, И. И. Зирниченко3

1кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри ЕОМ, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна, e-mail: karpenko_nadija@mail.ru

2студент 5 курсу, кафедра ЕОМ, , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна, e-mail: igor_garashchuk@ukr.net

3студент 4 курсу, кафедра ЕОМ, , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна, e-mail: vanyok789@gmail.com

Анотація. У статті розглянуто особливості розробки додатків за технологією Windows Presentation Foundation. Показано покрокове створення додатку, що містить анімацію, лише використовуючи мову XAML.

Ключові слова: WPF, XAML, анімація елементів інтерфейсу, створення додатку з анімацією.


download pdf  See in PDF format
© 2006-2022 Інформація про сайт