Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Счетчик PR-CY.Rank

Збірник наукових трудів конференції: «Сучасні інноваційні технології підготовки інженерних кадрів для гірничої промисловості і транспорту 2017»ISSN 2311-147X Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining and Transport Industry 2017 (CITEPTMTI’2017). Conference Proceedings.


Дата проведення конференції:
13-14 квітня 2017 року.

Державний вищій навчальний заклад
«Національний гірничий університет»

м. Дніпро 

Україна
CITEPTMTI’2017 Procced


ContentsУДК 378:004

ВИВЧЕННЯ «ОСНОВ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ»

В.Г. Логвіненко

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри кібернетики та інформатики, Сумський Національний аграрний університет, м. Суми, Україна, e-mail: lvg_2003@mail.ru

Анотація. У статті розглядується питання організації вивчення “Основи геоінформаційних систем та технологій” майбутніми фахівцями аграрного профілю. Cтудентам потрібно засвоювати велику кількість понять. Науково-методичні підходи щодо організації навчального контенту дозволяють ефективно засвоїти навчальний матеріал.

Ключові слова: геоінформаційні системи та технології, навчальний процес, навчальний контент.


download pdf  See in PDF format
© 2006-2022 Інформація про сайт