Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Счетчик PR-CY.Rank

Збірник наукових трудів конференції: «Сучасні інноваційні технології підготовки інженерних кадрів для гірничої промисловості і транспорту 2017»ISSN 2311-147X Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining and Transport Industry 2017 (CITEPTMTI’2017). Conference Proceedings.


Дата проведення конференції:
13-14 квітня 2017 року.

Державний вищій навчальний заклад
«Національний гірничий університет»

м. Дніпро 

Україна
CITEPTMTI’2017 Procced


ContentsУДК 004.056.5:004.738.5(045)

СОЦІАЛЬНІ БОТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕСТРУКТИВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ВПЛИВУ НА АКТОРІВ СОЦІАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСІВ

К.В. Молодецька-Гринчук

кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних технологій і моделювання 
систем, Житомирський національний агроекологічний університет, 
м. Житомир, Україна, 
e-mail: kmolodetska@gmail.com

Анотація. Сучасні соціальні інтернет-сервіси є одним із найбільш популярних засобів спілкування. Проте, соціальні інтернет-сервіси можуть бути використані зловмисниками для проведення інформаційних операцій проти особистості, суспільства і держави. Досвід показує, що ефективним інструментом інформаційних впливів на акторів віртуальних спільнот є соціальні боти. Узагальнення і систематизація ознак використання соціальних ботів дозволили автоматизувати процедури раннього виявлення загроз інформаційній безпеці держави у віртуальних спільнотах.

Ключові слова: соціальні інтернет-сервіси, соціальні боти, інформаційна безпека, неповні дублікати, метод шинглів, індекс читабельності.


download pdf  See in PDF format
© 2006-2022 Інформація про сайт