Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Счетчик PR-CY.Rank

Збірник наукових трудів конференції: «Сучасні інноваційні технології підготовки інженерних кадрів для гірничої промисловості і транспорту 2017»ISSN 2311-147X Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining and Transport Industry 2017 (CITEPTMTI’2017). Conference Proceedings.


Дата проведення конференції:
13-14 квітня 2017 року.

Державний вищій навчальний заклад
«Національний гірничий університет»

м. Дніпро 

Україна
CITEPTMTI’2017 Procced


ContentsУДК 378+371:372

ДІАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ: ПРИНЦИПИ ТА ПІДХОДИ

Т.О. Письменкова1

1старший викладач кафедри основ конструювання механізмів і машин, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», м. Дніпро, Україна, e-mail: pismenkovat@nmu.org.ua

Анотація. В роботі проведено теоретичне дослідження впливу засобів діагностики на якість вищої освіти в Україні. Запропоновано системно пов’язані теоретико-методологічні підходи і принципи які формують підсистему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

Ключевые слова: діагностика результатів підготовки здобувачів, принципи та підходи діагностики результатів підготовки, засоби діагностики, якість віщої освіти.


download pdf  See in PDF format
© 2006-2022 Інформація про сайт