Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Счетчик PR-CY.Rank

Збірник наукових трудів конференції: «Сучасні інноваційні технології підготовки інженерних кадрів для гірничої промисловості і транспорту 2017»ISSN 2311-147X Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining and Transport Industry 2017 (CITEPTMTI’2017). Conference Proceedings.


Дата проведення конференції:
13-14 квітня 2017 року.

Державний вищій навчальний заклад
«Національний гірничий університет»

м. Дніпро 

Україна
CITEPTMTI’2017 Procced


ContentsУДК 53.088.22:004.942:621.7.08:621.833

Методика комп’ютерного моделювання контрольно-вимірювальних операцій для товщини шліців

А.С. Пугач1, С.Т. Пацера2

1магістр групи 131м-16-1, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», м. Дніпро, Україна, e-mail: andr.serg.pugach@yandex.ru

2кандидат технічних наук, професор кафедри технології гірничого машинобудування, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», м Дніпро, Україна, e-mail: sergei.patsera@yandex.ua

Анотація. Розроблено алгоритм і виконана програмна реалізація в Microsoft Excel визначення залежності впливу граничного інтервалу випадкових похибок вимірювання товщини шліців на відсоток неправильно забракованих елементів.

Ключові слова: вимірювання, похибка, модель, шліці, товщина шліця.


download pdf  See in PDF format
© 2006-2022 Інформація про сайт