Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Счетчик PR-CY.Rank

Збірник наукових трудів конференції: «Сучасні інноваційні технології підготовки інженерних кадрів для гірничої промисловості і транспорту 2017»ISSN 2311-147X Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining and Transport Industry 2017 (CITEPTMTI’2017). Conference Proceedings.


Дата проведення конференції:
13-14 квітня 2017 року.

Державний вищій навчальний заклад
«Національний гірничий університет»

м. Дніпро 

Україна
CITEPTMTI’2017 Procced


ContentsУДК 004.45;656.027

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В СКЛАДНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНО-РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМАХ

О.В. Скакаліна

кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій і систем, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Полтава, Україна, e-mail: wboss@i.ua

Анотація. В роботі проведено дослідження застосування евристичних алгоритмів для оптимізації логістичних процесів в складних територіально-розподілених системах. Доведена ефективність застосування апарату нечітких множин для формування оптимальної розмірності початкової популяції модифікованого генетичного алгоритму . Створена інтелектуальна інформаційна технологія на основі модифікованого генетичного алгоритму для організації транспортних перевезень. Доведена доцільність використання цієї технології в управлінні складними територіально-розподіленими системами.

Ключові слова: інформаційні технології, складні територіально-розподілені системи, генетичні алгоритми, нечіткі множини, логістичні процесі.


download pdf  See in PDF format
© 2006-2022 Інформація про сайт