Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Счетчик PR-CY.Rank

Збірник наукових трудів конференції: «Сучасні інноваційні технології підготовки інженерних кадрів для гірничої промисловості і транспорту 2017»ISSN 2311-147X Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining and Transport Industry 2017 (CITEPTMTI’2017). Conference Proceedings.


Дата проведення конференції:
13-14 квітня 2017 року.

Державний вищій навчальний заклад
«Національний гірничий університет»

м. Дніпро 

Україна
CITEPTMTI’2017 Procced


ContentsУДК 621.43+621.43.016.4+681.518+629.113+656.3.44.083

ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ ITS

Ю.В. Волков1Ю.В. Грицук2, І.В. Грицук3

1аспірант кафедри технічна експлуатація і сервіс автомобілів, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків, Україна, e-mail: yura_volkov_88@mail.ua

2кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри загальної інженерної підготовки, Донбаська національна академія будівництва і архітектури, м. Краматорськ, Україна, 
e-mail: yuri.gritsuk@gmail.com

3доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри технічна експлуатація і сервіс автомобілів, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків, Україна, e-mail: gritsuk_iv@ukr.net

Анотація. В роботі показані результати процесу забезпечення формування предметної області інформаційної системи оцінювання параметрів технічного стану транспортного засобу в умовах експлуатації при здійсненні дистанційного моніторингу і визначенні його умов експлуатації у складі бортового інформаційного комплексу засобами ITS.

Ключові слова: моніторинг, транспортний засіб, діагностика, прогнозування, параметри, технічний стан.


download pdf  See in PDF format
© 2006-2022 Інформація про сайт