Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Счетчик PR-CY.Rank
Міжнародна конференція:

«СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРНИХ КАДРІВ ДЛЯ ГІРНИЧОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ І ТРАНСПОРТУ 2014»

присвячена 60-річному ювілею професора Блохіна С.Є.

27-28 березня 2014 року

Організатори:
orgi2014.jpg
Міністерство освіти і науки України
Державний вищій навчальний заклад «Національний гірничий університет»
Група компаній «АСКОН-КР» (Україна)
Актюбінський регіональний державний Університет ім. К. Жубанова (Казахстан)
Дніпропетровська молодіжна рада при міському голові І.І. Куліченко
Українська асоціація «Жінки в науці та освіті»

Лист Міністерства освіти і науки України від 14.02. 2014 № 1/9-110.

Збірники наукових праць зареєстровані в ISSN International Centr (International Standard Serial Number).


Матеріали конференції індексуються в Google Scholar.

Високоповажні колеги!

Оргкомітет запрошує Вас прийняти участь у роботі міжнародної науково-технічної конференції, що відбудеться 27-28 березня 2014 р.
Для включення у програму конференції розглядаються заявки та тези доповідей, які були отримані оргкомітетом не пізніше 15 березня 2014 р.

Робочі мови конференції:
- російська;
- українська;
- англійська.

За результатами роботи конференції буде підго-тований збірник тез для публікації в мережі Інтернет.
Оргкомітет буде вдячний за розповсюдження даної інформації серед колег, зацікавлених прийняти участь у конференції.

Завантажити:

Інформаційний лист: download pdf

Шаблон оформлення: word document

Реєстраційна форма: xls.jpg


Сборник научных трудов международной конференции «Современные инновационные технологии подготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта 2014». – Д.: НГУ, 2014. – 585 с.


Сборник научных трудов Flash версия для Windows 86 Mb

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1 – Гірниче та металургійне обладнання
Секція 2 – Машинобудування і машинознавство
Секція 3 – Транспортні технології та обладнання
Секція 4 – Ресурсо- та енергозберігаючі технології та матеріали
Секція 5 – Автоматизація, енергозабезпечення і механізація
Секція 6 – Альтернативні джерела енергії
Секція 7 – Інформаційні технології проектування, моделювання, дизайну, сучасні WEB-технології
Секція 8 – Прикладна геометрія, інженерна гра-фіка, ергономіка і безпека життєдіяльності
Секція 9 – Економічні проблемі підприємств
Секція 10 – Інформаційні технології в освіті
Секція 11 – Гуманітарні проблеми освіти


© 2006-2021 Інформація про сайт