Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Счетчик PR-CY.Rank

Персональна сторінка

Довгаль Денис Олександрович

Довгаль Денис Олександрович, кандидат технічних наук, доцент (Донецький національний технічний університет, інженер-еколог).


Інформація

Інформація 

Праці

Публікації 

Інформація


Коротка біографія

Довгаль Денис Олександрович, закінчив Донецький національний технічний університет (2007 р.), факультет «Автомобільні дороги», кваліфікація – «Інженер-еколог».

У 2009—2012 рр. проходив навчання в аспірантурі Донецького національного технічного університету (ДонНТУ).

У 2012 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка» (тема: Геометричне моделювання процесу руйнування гірничого масиву планетарно-торовими виконавчими органами гірничих машин")

У 2013 р. присуджене вчене звання доцента.

Професійна діяльність

· 2007—2012 рр.— асистент, ст. викладач, доцент Горлівського регіонального інституту універсетиту «Україна»

· 2012—2014 рр. - доцент кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки ДонНТУ

· 2014—2016 рр. - доцент кафедри прикладної механіки та матеріалознавства, перший заступник декана факультету машинобудування, екології та хімічних технологій ДонНТУ

· 2016 – 2021 рр. — доцент кафедри прикладної механіки, начальник центру кар'єри і маркетингу ДонНТУ

· З вересня 2021 р. доцент кафедри конструювання, технічної естетики і дизайну НТУ «Дніпровська політехніка»

Наукові інтереси

  • Моделювання та оптимізація процесів руйнування гірничого масиву виконавчими органами гірничих машин
  • Моделювання та дослідження складних технічних форм
  • Промисловий дизайн та технічна естетика

Підвищення кваліфікації

  • ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", Навчально-науковий інститут післядипломної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №2280. Курс "Модернізація змісту і вдосконалення методики викладання циклу графічних дисциплін" (48 год), 31.01.2013 р.
  • ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", Навчально-науковий інститут післядипломної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 095505. Курс "Створення електронних засобів навчання" (108 год), 15.06.2014 р.
  • ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", Навчально-науковий інститут післядипломної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02070826/000008-19. Курс - "Комунікативні діяльність в публічному управлінні" (120 год, 4 кретити ECTS), 01.04.2019 р.
Certificate

Дисципліни, що викладає

  • Інженерна графіка
  • Пропедевтика
  • Генеративний дизайн

Подяки і нагороди

  • 2018 р. - подяка міністерства освіти і науки України «За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність»  
Подяка Д.jpg
© 2006-2022 Інформація про сайт