Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Счетчик PR-CY.Rank

Збірник наукових трудів конференції: «Сучасні інноваційні технології підготовки інженерних кадрів для гірничої промисловості і транспорту 2017»ISSN 2311-147X Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining and Transport Industry 2017 (CITEPTMTI’2017). Conference Proceedings.


Дата проведення конференції:
13-14 квітня 2017 року.

Державний вищій навчальний заклад
«Національний гірничий університет»

м. Дніпро 

Україна
CITEPTMTI’2017 Procced


ContentsУДК 622.525.28

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ГАЛЬМУВАННЯ ШАХТНОГО ДИЗЕЛЕВОЗА З ГІДРООБ’ЄМНО-МЕХАНІЧНОЮ ТРАНСМІСІЄЮ ПРИ КІНЕМАТИЧНОМУ ВІД’ЄДНАННІ ДВИГУНА ВІД КОЛІС

І.Ю.Клименко

асистент кафедри управління на транспорті, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», м. Дніпро, Україна, e-mail: iryna_klymenko@mail.ru

Анотація. У роботі розглянуто процес гальмування шахтного дизелевозу з гідрооб’ємно-механічною трансмісією, що працює за схемою «диференціал на вході». Виявлення та систематизація основних закономірностей розподілу потоків потужності в замкнутому контурі гідрооб’ємно-механічної трансмісії в процесі гальмування виконано з використанням розробленої в MatLab/Simulink програмної реалізації.

Ключові слова: шахтний дизелевоз, гідрооб’ємно-механічна трансмісія, процес гальмування, силові, кінематичні та енергетичні параметри.


download pdf  See in PDF format
© 2006-2022 Інформація про сайт